Naše ceny
sú pre ľudí

Cenník

Cenník zdravotníckych služieb platný od 1.marca 2013
Ceny sú uvedené v EUR na deň na osobu

Príplatky pacientov a ich sprievodcov€ / deň
Pacient sk. “A” (pobyt plne hradený zdravotnou poisťovňou)1,66
Pacient sk. “B”

(pobyt čiastočne
hradený zdravotnou
poisťovňou)
štandardné ubytovanie
(izby bez príslušenstva)
1. a 4. Q4,98
2. a 3. Q7,30
nadštandardné ubytovanie
(izby s príslušenstvom)
január – apríl16,00
máj – jún17,00
júl, august19,00
september – október17,00
november – december16,00
Príplatok za jednoposteľovú izbu s príslušenstvom14,00
Príplatok za samostatnú izbu bez príslušenstva5,00
Sprievodcaštandardné ubytovanie
(na oddelení bloku A,B)
1. Q9,00
2. a 4. Q9,00
3. Q11,00
Príplatok za samostatnú izbu – štandard5,00
Príplatok za samostatnú izbu – nadštandard14,00
Sprievodca
(samoplatca)
štandardné ubytovanie
(na oddelení bloku A,B)
1. Q15,00
2. a 4. Q17,00
3. Q18,00
Príplatok za samostatnú izbu – štandard5,00
Príplatok za samostatnú izbu – nadštandard14,00

Ústavný pacient samoplatca
(liečenie, ubytovanie, strava)

izba bez príslušenstva41,00
izba s príslušenstvom55,00
apartmán 1 osoba89,00
apartmán 2 osoby75,00
Liečba sprievodcu (vstupné lekárske vyšetrenie, 3 procedúry)26,00
Ambulantná kúpelná liečba “AKL” (samoplatca)26,00