Zmluvy

 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  1. Dodatok č.1 k zmluve o dielo Berndorf Bazény s.r.o., Žarnovica 23.1.2019 Rekonštrukcia termálneho bazéna ŠLÚ Marína
  2. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Daniela Cibulová, Banská Bystrica 25.3.2019 Poskytnutie audítorských služieb
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  1. Zmluva o dielo MONTA - ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen 9.2.2018 Montáž 2 ks výmenníkov vrátane dodávky a montáže zásobníka ohriatej vody
  2. Zmluva o dielo Marek Novosad - Oceanik, Hlohovec 11.6.2018 Návrh a realizácia posuvného prekrytia vonkajšieho bazéna ŠLÚ Marína
  3. Zmluva o dielo Š - STRECHY, spol. s r.o., Banská Bystrica 4.7.2018 Oprava strechy administratívneho pavilónu ŠLÚ Marína
  4. Zmluva o dielo Berndorf Bazény s.r.o., Žarnovica 5.10.2018 Rekonštrukcia termálneho bazéna ŠLÚ Marína
  5. Zmluva o dielo Miroslav Mikuš - ALMIK, Zvolen 29.10.2018 Návrh a realizácia chránených únikových ciest v ŠLÚ Marína
  6. Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 13.12.2018 Stavebné práce v objekte Špecializovaného liečebného ústavu Marína
  7. Dodatok č.1 k zmluve o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 28.12.2018 Stavebné práce v objekte Špecializovaného liečebného ústavu Marína
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  1. Zmluva o prenájme odpadových nádob Marius Pedersen, a.s. Trenčín 2.1.2017 Prenájom odpadových nádob na zber komun.odpadu
  2. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Marius Pedersen, a.s. Trenčín 20.2.2017 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
  3. Zmluva o zriadení vecného bremena STAVEBNÝ HOLDING, a.s. Bratislava 22.2.2017 Zriadenie vecného bremena
  4. Zmluva č.117/2017/ODDF_Z o poskytnutí fin.dotácie na rok 2017 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bytrica 28.4.2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017
  5. Zmluva o dodávke vody z verejn.vodovodu a o odvádzaní odpad.vôd Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 11.5.2017 Dodávka vody z verejn.vodovodu a odvádzanie odpad.vôd
  6. Dohoda o plnení povinnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o., Zvolen 30.6.2017 Odplatná identifikácia konečného užívateľa výhod v Registri partnerov verejného sektora
  7. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, Banská Bystrica 2.10.2017 Poskytnutie audítorských služieb
  8. Dodatok č.2 k Zmluve o prevode práv k počítačovému programu a o poskytovaní doplnkových služieb z 1.10.2002 AMI Plus, s.r.o. Prešov 25.9.2017 Rozšírenie užívacích práv - licencií k ekon.systému Helios Orange
  9. Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o. , Zvolen 31.10.2017 Záchytná priekopa zráž.vôd v átriu medzi pavil.A a B
  10. Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o. , Zvolen 15.12.2017 Dodávka stavebných prác v objekte ŠLÚ Marína
  11. Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. , Piešťany 22.12.2017 Dodávka elektrickej energie
  12. Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 20.12.2017 Dodávka zemného plynu
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  15 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 19.12.2016 Výmena priečok v herniach, oprava stúpačiek pav.A
  14 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 16.12.2016 Oprava kúpeľní pavilónu A
  13 Kúpna zmluva Energie2, a.s. Bratislava 24.10.2016 Dodávka elektrickej energie
  12 Kúpna zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 21.10.2016 Dodávka zemného plynu
  11 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o., Trnava 1.10.2016 Servisný prenájom rohoží
  10 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 20.9.2016 Zateplenie časti fasády pavilónu B
  9 Zmluva o vykonaní recertifikačného auditu SGS Slovakia spol. s r.o., Košice 22.8.2016 Vykonanie recertifikačného auditu ISO 9001
  8 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 19.8.2016 Lešenárske práce a kovové konštrukcie na pav.B
  7 Zmluva o prenájme web stránky Marek Vaco, Kováčová 1.8.2016 Prenájom web stránky
  6 Zmluva o dielo PROFI Stavebné hmoty, s.r.o., Banská Bystrica 25.07.2016 Odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti pavilón B
  5 Zmluva o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 13.04.2016 Poskytovanie služby InBiz
  4 Zmluva o poskytovaní služby Bancaidentity Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 13.04.2016 Poskytovanie certifikačných služieb
  3 Zmluva o zabezpečovaní odberu zložiek triedeného zberu Ekolumi, s.r.o., Banská Bystrica 10.03.2016 Odber vytriedených zložiek obalov z odpadu
  2 Zmluva o odbere nápojových kartónových obalov KURUC-COMPANY spol.s r.o., Veľké Lovce 23.02.2016 Odber prázdnych nápojových kartónových obalov
  1 Zmluva o dielo BIOMETRIC, spol. s r.o., Bratislava 22.02.2016 Zhotovenie a namontovanie dochádzkového systému Biometric
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  14 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 18.12.2015 Zriadenie 2 kúpeľní na 1. a 2. poschodí pavilónu B
  13 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 18.12.2015 Výmena priečok v herniach pavilónu A
  12 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 18.12.2015 Zriadenie 2 jednoposteľových izieb - pavilón A
  11 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadov Marius Pedersen, a.s., Zvolen 17.12.2015 Zabezpečenie odberu a vývozu odpadov
  10 Zmluva o dielo Ivan Mozola - ELMOS 19.11.2015 Oprava vonkajšieho osvetlenia
  9 Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla p. Martin Ursíny, Hronsek 12.11.2015 Predaj osobného automobilu
  8 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 19.10.2015 Oprava záchytnej priekopy
  7 Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201527165 Z OFFICE STAR,s.r.o., Bratislava 12.10.2015 Nákup kancelárskych a hygienických potrieb
  6 Kúpna zmluva č. Z201527165 Z OFFICE STAR, s.r.o., Bratislava 08.10.2015 Nákup kancelárskych a hygienických potrieb
  5 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 19.08.2015 Zateplenie časti fasády kontaktným systémom juhozápadná strana pavilón B
  4 Zmluva o dielo ABC trade, spol. s r.o., Handlová 17.07.2015 Lešenárske práce - Juhozápadná strana pavilónu B
  3 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 15.07.2015 Zámočnícke a klampiarske práce - juhozápadná strana pavilónu B
  2 Zmluva o dielo PROFI Stavebné hmoty,s.r.o., Banská Bystrica 19.05.2015 Odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti - pavilón B
  1 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení a vykonávaní úloh na úseku PO,BOZP Gabriel Balaško - Florián-Uni, Budča 30.03.2015 Zabezpečenie výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  13 Servisná zmluva FARADY s.r.o., Lieskovec 30.09.2014 Servis kamerového systému
  12 Zmluva o dielo PROFI Stavebné hmoty s.r.o., Zvolen 19.09.2014 Lešenárske práce a omietky - pavilón B
  11 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT BT-systems s.r.o., Banská Bystrica 12.09.2014 Poskytovanie služieb v oblasti IT
  10 Zmluva o dielo KSM-MONT s.r.o., Zvolen 09.09.2014 Odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti pavilón B
  9 Zmluva o servisnej službe ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o., Skalica 01.08.2014 Servis dávkovačov a dodávka spotrebného materiálu
  8 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 07.05.2014 Zateplenie časti fasády kontaktným systémom na pavilóne A
  7 Zmluva o dielo K & B progips s. r. o., Bratislava 05.05.2014 Lešenárske práce na pavilóne A
  6 Zmluva o dielo IZOLTECH, s.r.o., Košice 04.04.2014 Pavilón A - odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti
  5 Zmluva o vykonaní školení INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o., Frýdek-Místek 03.04.2014 Odborné semináre na tému Bazálnej stimulácie
  4 Zmluva o prevádzkovaní nápojových automatov s komplexným zabezpečením služieb Rastislav Kada - PrimaCoffee, Zvolen 01.03.2014 Prevádzkovanie 2 kusov nápojových automatov
  3 Zmluva o združenej dodávke elektriny,číslo 213265 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Bratislava 29.01.2014 Dodávka elektriny
  2 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Bratislava 29.01.2014 Dodávka plynu
  1 Zmluva o prenájme ProDiamond, s.r.o., Brezno 24.01.2014 Prenájom priestorov na poskytovanie kozmetického poradenstva
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  21 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 11.12.2013 Dodávka plynu
  20 Servisná zmluva č. BK2013/085 Velcon spol. s r.o., Vlkanová 15.10.2013 Údržba a servis stropného zdviháka na vodoliečbe
  19 Zmluva o rozšírenej servisnej správe č.093-ZSS-2013 AMI Plus, s.r.o., Prešov 01.10.2013 Servisné služby k softvéru APV HELIOS
  18 Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu ASEKOL s.r.o., Bratislava 30.08.2013 Zabezpečenie zberu elektroodpadu
  17 Zmluva o vykonaní prác Viera Kučerová - KOMA, Zvolen 12.08.2013 Deratizačné práce
  16 Zmluva č. Z/318/13/SSC SGS Slovakia spol.s r.o., Košice 09.08.2013 Vykonanie auditu dokumentácie systému riadenia kvality
  15 Zmluva o vykonaní školení INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o., Frýdek-Místek 08.07.2013 Odborné semináre na tému Bazálnej stimulácie
  14 Zmluva o dielo Miroslav Mikuš - ALMIK, Zvolen 27.06.2013 Stavebné úpravy núdzového schodiska pavilón A
  13 Zmluva o dielo PROFI Stavebné hmoty,s.r.o., Zvolen 27.06.2013 Úprava povrchu omietkou Profi ANTI-AGING v reh. a ubyt. priestoroch
  12 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 17.05.2013 Zateplenie časti fasády po sanačných úpravách
  11 Zmluva o dielo IZOLTECH, s.r.o., Košice, pob. Zvolen 06.05.2013 Odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti pavilón A
  10 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing.Čunderlík Milan, Ing.Daniela Cibulová, Banská Bystrica 03.05.2013 Audit účtovníctva
  9 Zmluva o dielo K&B Progips s.r.o., Bratislava 02.05.2013 Montáž lešenia pre fasádne úpravy
  8 Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 24.04.2013 Dodávka plynu
  7 Zmluva o dielo KSM - MONT s.r.o., Zvolen 03.04.2013 Zámočnícke konštrukcie balkónov, klampiarske práce na pavilóne A
  6 Zmluva o vykonaní školení INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o., Frýdek-Místek 25.03.2013 Odborné semináre na tému Bazálnej stimulácie
  5 Rámcová zmluva o vkladoch Všeobecná úverová banka, Bratislava 19.02.2013 Poskytovanie bankových služieb
  4 Zmluva o derivátových obchodoch Všeobecná úverová banka, Bratislava 19.02.2013 Poskytovanie bankových služieb
  3 Zmluva o prenájme webstránky Peter Kónya, Banská Bystrica 29.01.2013 Prenájom webstránky
  2 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Linde Gas k.s. Bratislava 10.01.2013 Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny
  1 Servisná zmluva TYRSIG s.r.o., Lieskovec 02.01.2013 Servis kamerového systému
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  29 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský podnik, a.s. Bratislava 21.12.2012 Dodávka plynu
  28 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenský plynárenský podnik, a.s., Bratislava 21.12.2012 Dodávka elektriny
  27 Zmluva o prenájme p. Eva Valocká, Zvolen 23.11.2012 Prenájom priestoru Bufetu
  26 Dodatok k zmluve o zabezpečení a vykonávaní úloh na úseku PO, BOZP Gabriel Balaško - Florián-Uni, Budča 17.10.2012 Vypracovanie a vedenie dokumentácie civilnej ochrany
  25 Zmluva o poskytovaní služieb ecol Trade, s.r.o., Nitra 04.10.2012 Odvoz použitých rastlinných olejov a tukov
  24 Zmluva o dielo KSM-MONT s.r.o., Zvolen 19.09.2012 Súbežné zateplenie juhozápadnej fasády bloku A s prebiehajúvou realizáciou na balkónoch
  23 Zmluva o dielo K&B PROGIPS s.r.o., Zvolen 19.09.2012 Montáž a demontáž lešenia
  22 Zmluva o dielo Beňo Milan, Vígľaš 19.09.2012 Výmena poškodených častí balkónových zábradlí a klampiareske práce na bloku A
  21 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 5011NKUP000206 UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 31.07.2012 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  20 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 62NKUP001711 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 23.07.2012 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  19 Zmluva o dielo č. 2012/16 KOLDREAL s.r.o., Zvolen 19.07.2012 Zateplenie školskej časti z dvorovej strany + výmena zábradlí balkónov Blok A
  18 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.70NKUP002512 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 27.06.2012 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  17 Zmluva o dielo č. 2012/15 KOLDREAL s.r.o., Zvolen 26.06.2012 Zateplenie štítových stien bloku A
  16 Zmluva o poskytovaní zdrav. starostlivosti č.70NKUP002512 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 25.06.2012 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  15 Zmluva o nájme priestoru DUO RK s.r.o. 12.06.2012 Prenájom miesta na umiestnenie 1 automatu na guličky.
  14 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a distribučných služieb United Energy Trading, a.s. Bratislava 30.03.2012 Dodávka elektriny
  13 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na techn. plyny Linde Gas k.s., Bratislava 14.03.2012 Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny.
  12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Nové telefónne číslo + mobil.
  11 Zmluva o nájme Messer Tatragas, spol s r.o., Bratislava 01.03.2012 Nájom oceľových fliaš.
  10 Dotatok k zmluve č. B1057051 o pripojení, kód dodatku 5799611 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  9 Dotatok k zmluve č. B1057051 o pripojení, kód dodatku 5799632 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  8 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799677 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  7 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799656 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  6 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799803 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  5 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799737 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  4 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799773 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  3 Poistná zmluva č. 1101072912 Chartis Europe S.A., Bratislava 29.02.2012 Poistenie majetku
  2 Dodatok č. 3 k Obchodnej zmluve o dodávke minerálnej vody Wellness KOVÁČOVÁ, s.r.o., Kováčová 28.02.2012 Dodávka minerálnej vody
  1 Kúpna zmluva Slovenské pramene a žriedla, a.s., Turč.Teplice 17.02.2012 Dodávka tovaru do Bufetu.
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  8 Zmluva o dielo č. 05/2012 o zabezpečení servisu, údržby a revízii výťahov STEKO BB, s.r.o., Banská Bystrica 28.12.2011 Vykonávanie pravidelných prehliadok a opráv výťahov
  7 Zmluva o združenej dodávke elektriny a distribučných služieb United Energy Trading, a.s., Bratislava 22.12.2011 Dodávka elektriny
  6 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 28.11.2011 Dodávka plynu
  5 Zmluva o poskytnutí audit. služieb Ing. Čunderlík Milan, audítor, Ing. Cibulová Daniela, audítor, Banská Bystrica 29.03.2011 Audit v účtovníctve.
  4 Zmluva o nájme číslo: 360360281 Linde Gas k.s., Bratislava 14.02.2011 Nájom fliaš na technické plyny.
  3 Zmluva o nájme číslo: ABO-166255/03/2011 Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava 07.02.2011 Nájom oceľových fliaš.
  2 Kúpna zmluva MOJE GENERACE s.r.o., Dobříš - CZ 26.01.2011 Dodávka časopisu WELLNESS MAGAZÍN 40+ MOJE GENERACE.
  1 Kúpna zmluva Beličková s.r.o., Zvolen 01.01.2011 Dovávka hnuteľných vecí zo sortimentu.

Objednávky

 • Číslo Názov objednávky Dátum podpisu Dokument

Oznámenia

 • Dátum Predmet Dokument
 • Dátum Predmet Dokument
  02.11.2015 Oznámenie o predaji motorového vozidla a výzva na predkladanie ponúk – nová cena
  20.10.2015 Oznámenie o predaji motorového vozidla a výzva na predkladanie ponúk
 • Dátum Predmet Dokument
  11.02.2014 Správa o procese verejného obstarávania
  10.01.2014 Zdôvodnenie a vyhodnotenie