Zmluvy

 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  1. Dodatok č.1 k zmluve o dielo Berndorf Bazény s.r.o., Žarnovica 23.1.2019 Rekonštrukcia termálneho bazéna ŠLÚ Marína
  2. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Daniela Cibulová, Banská Bystrica 25.3.2019 Poskytnutie audítorských služieb
  3. Rámcová dohoda na dodávku tovaru Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Senec 18.4.2019 Dodávka profesionálnych čistiacich prostriedkov len na priemyselné použitie
  4. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Mgr. Marianna Purdeková, Detva 11.6.2019 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  1. Zmluva o dielo MONTA - ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen 9.2.2018 Montáž 2 ks výmenníkov vrátane dodávky a montáže zásobníka ohriatej vody
  2. Zmluva o dielo Marek Novosad - Oceanik, Hlohovec 11.6.2018 Návrh a realizácia posuvného prekrytia vonkajšieho bazéna ŠLÚ Marína
  3. Zmluva o dielo Š - STRECHY, spol. s r.o., Banská Bystrica 4.7.2018 Oprava strechy administratívneho pavilónu ŠLÚ Marína
  4. Zmluva o dielo Berndorf Bazény s.r.o., Žarnovica 5.10.2018 Rekonštrukcia termálneho bazéna ŠLÚ Marína
  5. Zmluva o dielo Miroslav Mikuš - ALMIK, Zvolen 29.10.2018 Návrh a realizácia chránených únikových ciest v ŠLÚ Marína
  6. Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 13.12.2018 Stavebné práce v objekte Špecializovaného liečebného ústavu Marína
  7. Dodatok č.1 k zmluve o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 28.12.2018 Stavebné práce v objekte Špecializovaného liečebného ústavu Marína
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  1. Zmluva o prenájme odpadových nádob Marius Pedersen, a.s. Trenčín 2.1.2017 Prenájom odpadových nádob na zber komun.odpadu
  2. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Marius Pedersen, a.s. Trenčín 20.2.2017 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
  3. Zmluva o zriadení vecného bremena STAVEBNÝ HOLDING, a.s. Bratislava 22.2.2017 Zriadenie vecného bremena
  4. Zmluva č.117/2017/ODDF_Z o poskytnutí fin.dotácie na rok 2017 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bytrica 28.4.2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017
  5. Zmluva o dodávke vody z verejn.vodovodu a o odvádzaní odpad.vôd Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 11.5.2017 Dodávka vody z verejn.vodovodu a odvádzanie odpad.vôd
  6. Dohoda o plnení povinnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o., Zvolen 30.6.2017 Odplatná identifikácia konečného užívateľa výhod v Registri partnerov verejného sektora
  7. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, Banská Bystrica 2.10.2017 Poskytnutie audítorských služieb
  8. Dodatok č.2 k Zmluve o prevode práv k počítačovému programu a o poskytovaní doplnkových služieb z 1.10.2002 AMI Plus, s.r.o. Prešov 25.9.2017 Rozšírenie užívacích práv - licencií k ekon.systému Helios Orange
  9. Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o. , Zvolen 31.10.2017 Záchytná priekopa zráž.vôd v átriu medzi pavil.A a B
  10. Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o. , Zvolen 15.12.2017 Dodávka stavebných prác v objekte ŠLÚ Marína
  11. Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. , Piešťany 22.12.2017 Dodávka elektrickej energie
  12. Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 20.12.2017 Dodávka zemného plynu
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  15 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 19.12.2016 Výmena priečok v herniach, oprava stúpačiek pav.A
  14 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 16.12.2016 Oprava kúpeľní pavilónu A
  13 Kúpna zmluva Energie2, a.s. Bratislava 24.10.2016 Dodávka elektrickej energie
  12 Kúpna zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 21.10.2016 Dodávka zemného plynu
  11 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o., Trnava 1.10.2016 Servisný prenájom rohoží
  10 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 20.9.2016 Zateplenie časti fasády pavilónu B
  9 Zmluva o vykonaní recertifikačného auditu SGS Slovakia spol. s r.o., Košice 22.8.2016 Vykonanie recertifikačného auditu ISO 9001
  8 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 19.8.2016 Lešenárske práce a kovové konštrukcie na pav.B
  7 Zmluva o prenájme web stránky Marek Vaco, Kováčová 1.8.2016 Prenájom web stránky
  6 Zmluva o dielo PROFI Stavebné hmoty, s.r.o., Banská Bystrica 25.07.2016 Odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti pavilón B
  5 Zmluva o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 13.04.2016 Poskytovanie služby InBiz
  4 Zmluva o poskytovaní služby Bancaidentity Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 13.04.2016 Poskytovanie certifikačných služieb
  3 Zmluva o zabezpečovaní odberu zložiek triedeného zberu Ekolumi, s.r.o., Banská Bystrica 10.03.2016 Odber vytriedených zložiek obalov z odpadu
  2 Zmluva o odbere nápojových kartónových obalov KURUC-COMPANY spol.s r.o., Veľké Lovce 23.02.2016 Odber prázdnych nápojových kartónových obalov
  1 Zmluva o dielo BIOMETRIC, spol. s r.o., Bratislava 22.02.2016 Zhotovenie a namontovanie dochádzkového systému Biometric
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  14 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 18.12.2015 Zriadenie 2 kúpeľní na 1. a 2. poschodí pavilónu B
  13 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 18.12.2015 Výmena priečok v herniach pavilónu A
  12 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 18.12.2015 Zriadenie 2 jednoposteľových izieb - pavilón A
  11 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadov Marius Pedersen, a.s., Zvolen 17.12.2015 Zabezpečenie odberu a vývozu odpadov
  10 Zmluva o dielo Ivan Mozola - ELMOS 19.11.2015 Oprava vonkajšieho osvetlenia
  9 Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla p. Martin Ursíny, Hronsek 12.11.2015 Predaj osobného automobilu
  8 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 19.10.2015 Oprava záchytnej priekopy
  7 Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201527165 Z OFFICE STAR,s.r.o., Bratislava 12.10.2015 Nákup kancelárskych a hygienických potrieb
  6 Kúpna zmluva č. Z201527165 Z OFFICE STAR, s.r.o., Bratislava 08.10.2015 Nákup kancelárskych a hygienických potrieb
  5 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 19.08.2015 Zateplenie časti fasády kontaktným systémom juhozápadná strana pavilón B
  4 Zmluva o dielo ABC trade, spol. s r.o., Handlová 17.07.2015 Lešenárske práce - Juhozápadná strana pavilónu B
  3 Zmluva o dielo KSM - MONT, spol. s r.o., Zvolen 15.07.2015 Zámočnícke a klampiarske práce - juhozápadná strana pavilónu B
  2 Zmluva o dielo PROFI Stavebné hmoty,s.r.o., Banská Bystrica 19.05.2015 Odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti - pavilón B
  1 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení a vykonávaní úloh na úseku PO,BOZP Gabriel Balaško - Florián-Uni, Budča 30.03.2015 Zabezpečenie výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  13 Servisná zmluva FARADY s.r.o., Lieskovec 30.09.2014 Servis kamerového systému
  12 Zmluva o dielo PROFI Stavebné hmoty s.r.o., Zvolen 19.09.2014 Lešenárske práce a omietky - pavilón B
  11 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT BT-systems s.r.o., Banská Bystrica 12.09.2014 Poskytovanie služieb v oblasti IT
  10 Zmluva o dielo KSM-MONT s.r.o., Zvolen 09.09.2014 Odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti pavilón B
  9 Zmluva o servisnej službe ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o., Skalica 01.08.2014 Servis dávkovačov a dodávka spotrebného materiálu
  8 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 07.05.2014 Zateplenie časti fasády kontaktným systémom na pavilóne A
  7 Zmluva o dielo K & B progips s. r. o., Bratislava 05.05.2014 Lešenárske práce na pavilóne A
  6 Zmluva o dielo IZOLTECH, s.r.o., Košice 04.04.2014 Pavilón A - odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti
  5 Zmluva o vykonaní školení INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o., Frýdek-Místek 03.04.2014 Odborné semináre na tému Bazálnej stimulácie
  4 Zmluva o prevádzkovaní nápojových automatov s komplexným zabezpečením služieb Rastislav Kada - PrimaCoffee, Zvolen 01.03.2014 Prevádzkovanie 2 kusov nápojových automatov
  3 Zmluva o združenej dodávke elektriny,číslo 213265 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Bratislava 29.01.2014 Dodávka elektriny
  2 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Bratislava 29.01.2014 Dodávka plynu
  1 Zmluva o prenájme ProDiamond, s.r.o., Brezno 24.01.2014 Prenájom priestorov na poskytovanie kozmetického poradenstva
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  21 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 11.12.2013 Dodávka plynu
  20 Servisná zmluva č. BK2013/085 Velcon spol. s r.o., Vlkanová 15.10.2013 Údržba a servis stropného zdviháka na vodoliečbe
  19 Zmluva o rozšírenej servisnej správe č.093-ZSS-2013 AMI Plus, s.r.o., Prešov 01.10.2013 Servisné služby k softvéru APV HELIOS
  18 Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu ASEKOL s.r.o., Bratislava 30.08.2013 Zabezpečenie zberu elektroodpadu
  17 Zmluva o vykonaní prác Viera Kučerová - KOMA, Zvolen 12.08.2013 Deratizačné práce
  16 Zmluva č. Z/318/13/SSC SGS Slovakia spol.s r.o., Košice 09.08.2013 Vykonanie auditu dokumentácie systému riadenia kvality
  15 Zmluva o vykonaní školení INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o., Frýdek-Místek 08.07.2013 Odborné semináre na tému Bazálnej stimulácie
  14 Zmluva o dielo Miroslav Mikuš - ALMIK, Zvolen 27.06.2013 Stavebné úpravy núdzového schodiska pavilón A
  13 Zmluva o dielo PROFI Stavebné hmoty,s.r.o., Zvolen 27.06.2013 Úprava povrchu omietkou Profi ANTI-AGING v reh. a ubyt. priestoroch
  12 Zmluva o dielo KOLDREAL s.r.o., Zvolen 17.05.2013 Zateplenie časti fasády po sanačných úpravách
  11 Zmluva o dielo IZOLTECH, s.r.o., Košice, pob. Zvolen 06.05.2013 Odstránenie poškodenia sokla a ochrana proti kontaktnej vlhkosti pavilón A
  10 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing.Čunderlík Milan, Ing.Daniela Cibulová, Banská Bystrica 03.05.2013 Audit účtovníctva
  9 Zmluva o dielo K&B Progips s.r.o., Bratislava 02.05.2013 Montáž lešenia pre fasádne úpravy
  8 Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 24.04.2013 Dodávka plynu
  7 Zmluva o dielo KSM - MONT s.r.o., Zvolen 03.04.2013 Zámočnícke konštrukcie balkónov, klampiarske práce na pavilóne A
  6 Zmluva o vykonaní školení INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o., Frýdek-Místek 25.03.2013 Odborné semináre na tému Bazálnej stimulácie
  5 Rámcová zmluva o vkladoch Všeobecná úverová banka, Bratislava 19.02.2013 Poskytovanie bankových služieb
  4 Zmluva o derivátových obchodoch Všeobecná úverová banka, Bratislava 19.02.2013 Poskytovanie bankových služieb
  3 Zmluva o prenájme webstránky Peter Kónya, Banská Bystrica 29.01.2013 Prenájom webstránky
  2 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Linde Gas k.s. Bratislava 10.01.2013 Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny
  1 Servisná zmluva TYRSIG s.r.o., Lieskovec 02.01.2013 Servis kamerového systému
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  29 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský podnik, a.s. Bratislava 21.12.2012 Dodávka plynu
  28 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenský plynárenský podnik, a.s., Bratislava 21.12.2012 Dodávka elektriny
  27 Zmluva o prenájme p. Eva Valocká, Zvolen 23.11.2012 Prenájom priestoru Bufetu
  26 Dodatok k zmluve o zabezpečení a vykonávaní úloh na úseku PO, BOZP Gabriel Balaško - Florián-Uni, Budča 17.10.2012 Vypracovanie a vedenie dokumentácie civilnej ochrany
  25 Zmluva o poskytovaní služieb ecol Trade, s.r.o., Nitra 04.10.2012 Odvoz použitých rastlinných olejov a tukov
  24 Zmluva o dielo KSM-MONT s.r.o., Zvolen 19.09.2012 Súbežné zateplenie juhozápadnej fasády bloku A s prebiehajúvou realizáciou na balkónoch
  23 Zmluva o dielo K&B PROGIPS s.r.o., Zvolen 19.09.2012 Montáž a demontáž lešenia
  22 Zmluva o dielo Beňo Milan, Vígľaš 19.09.2012 Výmena poškodených častí balkónových zábradlí a klampiareske práce na bloku A
  21 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 5011NKUP000206 UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 31.07.2012 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  20 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 62NKUP001711 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 23.07.2012 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  19 Zmluva o dielo č. 2012/16 KOLDREAL s.r.o., Zvolen 19.07.2012 Zateplenie školskej časti z dvorovej strany + výmena zábradlí balkónov Blok A
  18 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.70NKUP002512 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 27.06.2012 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  17 Zmluva o dielo č. 2012/15 KOLDREAL s.r.o., Zvolen 26.06.2012 Zateplenie štítových stien bloku A
  16 Zmluva o poskytovaní zdrav. starostlivosti č.70NKUP002512 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 25.06.2012 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  15 Zmluva o nájme priestoru DUO RK s.r.o. 12.06.2012 Prenájom miesta na umiestnenie 1 automatu na guličky.
  14 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a distribučných služieb United Energy Trading, a.s. Bratislava 30.03.2012 Dodávka elektriny
  13 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na techn. plyny Linde Gas k.s., Bratislava 14.03.2012 Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny.
  12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Nové telefónne číslo + mobil.
  11 Zmluva o nájme Messer Tatragas, spol s r.o., Bratislava 01.03.2012 Nájom oceľových fliaš.
  10 Dotatok k zmluve č. B1057051 o pripojení, kód dodatku 5799611 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  9 Dotatok k zmluve č. B1057051 o pripojení, kód dodatku 5799632 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  8 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799677 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  7 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799656 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  6 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799803 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  5 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799737 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  4 Dotatok k zmluve č. A3870171 o pripojení, kód dodatku 5799773 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 01.03.2012 Výmena mobilných telefónov
  3 Poistná zmluva č. 1101072912 Chartis Europe S.A., Bratislava 29.02.2012 Poistenie majetku
  2 Dodatok č. 3 k Obchodnej zmluve o dodávke minerálnej vody Wellness KOVÁČOVÁ, s.r.o., Kováčová 28.02.2012 Dodávka minerálnej vody
  1 Kúpna zmluva Slovenské pramene a žriedla, a.s., Turč.Teplice 17.02.2012 Dodávka tovaru do Bufetu.
 • Číslo Názov zmluvy Zmluvá strana Dátum podpisu Predmet zmluvy Dokument
  8 Zmluva o dielo č. 05/2012 o zabezpečení servisu, údržby a revízii výťahov STEKO BB, s.r.o., Banská Bystrica 28.12.2011 Vykonávanie pravidelných prehliadok a opráv výťahov
  7 Zmluva o združenej dodávke elektriny a distribučných služieb United Energy Trading, a.s., Bratislava 22.12.2011 Dodávka elektriny
  6 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 28.11.2011 Dodávka plynu
  5 Zmluva o poskytnutí audit. služieb Ing. Čunderlík Milan, audítor, Ing. Cibulová Daniela, audítor, Banská Bystrica 29.03.2011 Audit v účtovníctve.
  4 Zmluva o nájme číslo: 360360281 Linde Gas k.s., Bratislava 14.02.2011 Nájom fliaš na technické plyny.
  3 Zmluva o nájme číslo: ABO-166255/03/2011 Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava 07.02.2011 Nájom oceľových fliaš.
  2 Kúpna zmluva MOJE GENERACE s.r.o., Dobříš - CZ 26.01.2011 Dodávka časopisu WELLNESS MAGAZÍN 40+ MOJE GENERACE.
  1 Kúpna zmluva Beličková s.r.o., Zvolen 01.01.2011 Dovávka hnuteľných vecí zo sortimentu.

Objednávky

 • Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Dokument
  1/2019 KOLDREAL s.r.o., Zvolen Oprava radiátorov a nátery olejových soklov 2.1.2019 2 824,39 €
  1/2019 Limas, s.r.o., Krupina Dodávka mäsa 14.1.2019 1 430,98 €
  1/2019 Štefan Mesároš - VEZOPAX, Lieskovec Dodávka ovocia a zeleniny 14.1.2019 1 519,55 €
  1/2019 CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen Dodávka mrazených výrobkov 14.1.2019 1 023,32 €
  2/2019 REMOS Zvolen, s.r.o., Lieskovec Oprava potrubia min.vody 21.1.2019 1 023,12 €
  2/2019 Štefan Mesároš - VEZOPAX, Lieskovec Dodávka ovocia a zeleniny 21.1.2019 1 132,20 €
  1/2019 KOLIBA Trade, s.r.o., Hriňová Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 21.1.2019 1 279,23 €
  1/2019 INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen Dodávka potravín 21.1.2019 2 809,68 €
  1/2019 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., Svit Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 21.1.2019 1 200,97 €
  3/2019 Štefan Mesároš - VEZOPAX, Lieskovec Dodávka ovocia a zeleniny 1.2.2019 1 499,09 €
  2/2019 Limas, s.r.o., Krupina Dodávka mäsa 1.2.2019 1 046,78 €
  1/2019 T-613, s.r.o., Prievidza Dodávka potravín 4.2.2019 1 054,20 €
  2/2019 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., Svit Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 11.2.2019 1 192,84 €
  2/2019 KOLIBA Trade, s.r.o., Hriňová Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 11.2.2019 1 286,56 €
  4/2019 Štefan Mesároš - VEZOPAX, Lieskovec Dodávka ovocia a zeleniny 11.2.2019 1 993,75 €
  2/2019 INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen Dodávka potravín 11.2.2019 4 664,43 €
  1/2019 Zuzana Tarnociová - T.T. Servis, Sliač Dodávka podlahového čistiac.stroja 19.2.2019 3 958,80 €
  5/2019 Štefan Mesároš - VEZOPAX, Lieskovec Dodávka ovocia a zeleniny 1.3.2019 1 469,80 €
  3/2019 Limas, s.r.o., Krupina Dodávka mäsa 1.3.2019 1 220,70 €
  3/2019 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., Svit Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 8.3.2019 2 255,57 €
  6/2019 Štefan Mesároš - VEZOPAX, Lieskovec Dodávka ovocia a zeleniny 11.3.2019 1 354,15 €
  2/2019 CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen Dodávka mrazených výrobkov 11.3.2019 1 055,68 €
  3/2019 KOLIBA Trade, s.r.o., Hriňová Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 11.3.2019 1 343,05 €
  7/2019 Štefan Mesároš - VEZOPAX, Lieskovec Dodávka ovocia a zeleniny 18.3.2019 1 463,19 €
  4/2019 Limas, s.r.o., Krupina Dodávka mäsa 18.3.2019 1 144,71 €
  3/2019 INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen Dodávka potravín 18.3.2019 2 997,39 €

Oznámenia

 • Dátum Predmet Dokument
 • Dátum Predmet Dokument
  02.11.2015 Oznámenie o predaji motorového vozidla a výzva na predkladanie ponúk – nová cena
  20.10.2015 Oznámenie o predaji motorového vozidla a výzva na predkladanie ponúk
 • Dátum Predmet Dokument
  11.02.2014 Správa o procese verejného obstarávania
  10.01.2014 Zdôvodnenie a vyhodnotenie