Skip to content

Postup pri vybavovaní nemocničnej rehabilitačnej liečby

Ako bude nemocnica fungovať?

Ústavnú zdravotnú starostlivosť poisťovňa uhradí na základe vyplneného „Návrhu na rehabilitačnú liečbu“, ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ošetrujúci lekár dieťaťa, nemocnica, odborný lekár a pod.) posiela priamo k nám do Maríny k posúdeniu vhodnosti rehabilitačného pobytu a po našom kladnom stanovisku (indikácie/kontraindikácie) požiadame poisťovňu o schválenie ústavnej starostlivosti v Maríne.

Vzor návrhu na rehabilitačnú liečbu je (tu). Dĺžka pobytu je 60 dní (VšZP UNION), res. 28+28 dní (Dôvera)V cene ošetrovacieho dňa je komplexná zdravotná starostlivosť.