Skip to content

Cenník nemocnica

Ubytovanie a stravovanie sprievodcu

  • V zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. sa ustanovujú platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – pobyt sprievodcu – 3,30 €.
  • Pre sprievodcu dieťaťa je zabezpečená aj celodenná strava (raňajky, obed, večera). Celodennú stravu si hradí v zmysle zákona sprievodca sám.
  • Podrobnejší cenník služieb, ubytovania a stravovania nájdete tu.

Ďalšie informácie o fungovaní Špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnice budeme priebežne aktualizovať. Prosím sledujte našu webovú či fb stránku www.marinakovacova.sk