Skip to content
logo_kupele

Hyperbarická

komora v Maríne

HYPERBARICKÁ KOMORA V ŠLÚ MARÍNA V KOVÁČOVEJ

Hyperbarická oxygenoterapia (skratka HBO) je liečebná metóda založená na dopravovaní kyslíka do pľúc pod zvýšeným tlakom. Tento spôsob liečby, má za sebou pomerne dlhú históriu vývoja. V súčasnej dobe má HBO široké využite ako podporná liečba množstva ochorení a porúch zdravia, kde dochádza k nedostatočnému okysličovaniu tkanív a orgánov. Pomocou zvýšenia tlaku vdychovaného kyslíka dosiahneme jeho vyššie fyzikálne rozpustenie v krvnej plazme. Množstvo rozpusteného kyslíka v krvi môže narásť cca 20 násobne oproti normálnemu stavu pri dýchaní bežného vzduchu. Liečba tiež prispieva k zvýšeniu fyzickej a psychickej výkonnosti a k relaxácii organizmu.

Hyperbaricka-komora
Hyperbaricka komora
Hyperbaricka komora

Liečba pretlakovým kyslíkom prebieha v zariadení nazývanom hyperbarická komora. Priestor samotnej komory sa plní stlačeným vzduchom a pretlakový kyslík vdychujete pomocou dýchacej masky alebo kyslíkových okuliarov. Jeden pobyt v komore trvá 90 minút za stálej lekárskej prítomnosti.

Postup pred liečbou
 • podpísaný informovaný súhlas
 • pacienti s otvorenými ranami – optimálne s novými mikrobiologickými výsledkami
 • pacienti s implantovaným kardiostimulátorom – si potrebujú zistiť u svojho kardiológa typ kardiostimulátora a jeho vhodnosť vystavenia sa tlaku v HBO komore
Indikácie pre pacientov
 • otrava dymom alebo oxidom uhoľnatým
 • dekompresná choroba (u potápačov a letcov)
 • plynová embólia
 • akútna traumatická svalová ischémia – kompartment syndróm
 • trieštivé poranenia končatín
 • ťažká anaeróbna alebo zmiešaná infekcia mäkkých tkanív
 • plynová gangréna
 • reperfúzny syndróm po invazívnom cievnom výkone
 • reimplantácia úrazom amputovaných končatín
 • postradiačné poškodenie, osteorádionekróza, nekróza mäkkých tkanív
 • diabetické defekty tzv. diabetická noha
 • ischemické vredy a defekty, vybrané nehojace sa infikované defekty
 • neuroblastóm IV. stupňa
 • náhla hluchota po zvukovej traume
 • tinnitus
 • problematické kožné transplantáty a voľné svalové laloky
 • chronický zápal kosti (osteomyelitída)
 • akútne uzavretie sietnicovej tepny
 • popáleniny nad 20% 2. stupňa a viac
 • postanoxická encefalopatia
 • cystoidná pneumatóza čreva
 • nedokrvenie (hypoxia) mozgu – apalický syndróm, stavy po kardiopulmonálnej resuscitácii, otravách, úrazoch, cievnych príhodách
Hyperbaricka komora
Hyperbaricka komora
Hyperbaricka komora

Hyperbarická komora je vhodná aj pre zdravých ľudí a športovcov

Efekty hyperbarickej komory
 • odstraňuje poruchy spánku
 • zlepšuje látkovú výmenu
 • zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov
 • zvyšuje fyzický výkon
 • detoxikácia
 • spomaľuje proces starnutia
 • posilňuje imunitu
 • zbavuje únavy a chronickej vyčerpanosti
 • zvyšuje športovú výkonnosť
 • urýchľuje regeneráciu po úrazoch
Kontraindikácie
 • otvorený pneumotorax
 • akútne vírusové infekcie s vysokou teplotou
 • neliečené malígne ochorenie
 • klaustrofóbia
 • gravidita
 • stav po operácii stredného a vnútorného ucha
 • epilepsia
 • poranenie pľúc
 • hyperfunkcia štítnej žľazy

Povedali o nás

Hyperbarická komora

Video 01

Najčastejšie otázky a odpovede

Kontaktné informácie

Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
Ul. Sládkovičova 311/3
962 37 Kováčová 
e-mail: hyperbarickakomora@marinakovacova.sk
Tel.: 0918 956 977, 045 5208 293

Platné od 5.4. 2024

Schválil: Ing. Katarína Tureková
poverená výkonom funkcie riaditeľa, š.p.
ekonomická námestníčka