Skip to content

Vážení pacienti, milí hostia, kolegovia 

Pomaly sa blížime ku koncu ďalšieho hektického roka poznamenaného druhou a treťou vlnou COVID-19, aj napriek riešeniam atypických problémov v tomto roku, si dovolím hodnotiť ho ako úspešný, vzhľadom na skutočnosť, že sme v našom Špecializovanom liečebnom ústave vrátili a upevnili zdravie stovkám detských, ako aj dospelých pacientov. Poďakovanie patrí všetkým našim pacientom  za  dôveru a vysoký záujem o naše zdravotnícke služby. Podobne chcem poďakovať všetkým zamestnancom za príkladné plnenie si pracovných povinností v prospech pacientov, čo sa odzrkadlilo na množstve poďakovaní a ďakovných listov. Všetkým Vám prajem pokojné prežitie vianočných  a novoročných sviatkov s načerpaním síl do nového roku 2022, v ktorom nám všetkým prajem pevné zdravie, pohodu a kľud v práci  pri upevňovaní a navracaní zdravia našim pacientom. 

Viac ako 40 rokov

sa staráme o Vaše zdravie.

Ponúkame Vám rehabilitáciu „šitú na mieru“ pre deti a dospelých s pohybovým hendikepom, s neurologickými alebo ortopedickými diagnózami, po úrazoch alebo operáciách.

Fotogaléria

Veľká noc v Maríne
Veľká noc v Maríne
MDD 2018
MDD 2018
Navštívil nás Matej Tóth
Navštívil nás Matej Tóth
Spomienkový koncert
Spomienkový koncert
Veľká noc v Maríne
Veľká noc v Maríne
Divadlo Zelienka
Divadlo Zelienka

Hľadaj v článku …

Naši partneri