Vážení priatelia, milí hostia!

Ďakujeme za Vašu dôveru a za vysoký záujem o naše zdravotnícke služby. V snahe zabezpečiť bezpečnú prevádzku ústavu s kompletnými službami pre svojich pacientov, v čase zhoršujúcej sa epidemickej situácie, opierajúc sa o Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, počnúc 16.9.2021 vyžadujeme od všetkých pacientov nastupujúcich na kúpeľnú liečbu predloženie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín. O vyšetrenie môžete požiadať napr. cez stránku www.korona.gov.sk – https://covidforms.nczisk.sk/covid19-patient-form_pcr.php. Tešíme sa na Vás, dôverujte nám! Vaša Marína

Viac ako 40 rokov

sa staráme o Vaše zdravie.

Ponúkame Vám rehabilitáciu „šitú na mieru“ pre deti a dospelých s pohybovým hendikepom, s neurologickými alebo ortopedickými diagnózami, po úrazoch alebo operáciách.

Fotogaléria

Veľká noc v Maríne
MDD 2018
Navštívil nás Matej Tóth
Spomienkový koncert
Veľká noc v Maríne
Divadlo Zelienka

Hľadaj v článku …

Naši partneri