Skip to content

Tlačivá na stiahnutie

Návrh na kúpeľnú starostlivosť pre Vášho ošetrujúceho lekára:
Vypĺňa sa len prvá strana a Lekárska správa na strane 2.Všetky údaje sa automaticky prenesú na ostatné strany.

Nakoniec je potrebné vytlačiť všetky 4 strany, ktoré sú oddelené na samostatných záložkách súboru (ako 1. diel – 4. diel).

Tlačivo návrh na kúpeľnú starostlivosť: ico_excel
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť:

ico_pdf

Dotazník do hyperbarickej komory a informovaný súhlas

Vstupný dotazník HBO Informovaný súhlas HBO

Uložiť

Uložiť