Skip to content
logo_kupele

Detská nemocnica

Detská nemocnica

Špecializovaný liečebný ústav Marína otvoril novú kapitolu svojej histórie. V roku 2019 po úspešnom zavŕšení nevyhnutných schvaľovacích procesov uviedol do života novú prevádzku – Špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pre detských pacientov.

Čo nás viedlo k tomuto rozhodnutiu?

V prvom rade reagujeme na chronický nedostatok rehabilitačných lôžok pre detských pacientov. Máme dlhoročnú prax a skúsenosti s rehabilitáciou detských pacientov už od roku 1976, uvedomujeme si však, že súčasný 28-dňový pobyt v rámci kúpeľnej starostlivosti je v mnohých konkrétnych prípadoch nedostatočný, navyše limitovaný prísnym indikačným zoznamom. Pritom sa stretávame s deťmi, ktoré by po závažných polytraumách či náročných neurochirurgických a  ortopedických zákrokoch potrebovali cielenú a intenzívnu rehabilitačnú starostlivosť s dlhším trvaním, s bezprostrednejším časovým odstupom po zvládnutí akútneho stavu a jeho následnej stabilizácii.

Čo to v praxi znamená? Pod hlavičkou štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína budú nezávisle od seba, ale vo vzájomnej spolupráci fungovať „pod jednou strechou“ dva subjekty:

1.) kúpeľná liečebňa pod existujúcim názvom, poskytujúca tak ako doteraz kúpeľnú starostlivosť detským, ale aj dospelým pacientom v zmysle platného indikačného zoznamu (tu), na základe schváleného Návrhu pre kúpeľnú starostlivosť (tlačivo tu).

2.) zároveň vzniká v priestoroch detského bloku na oddelení A3, po nevyhnutných úpravách, v rámci ústavnej starostlivosti Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica s primeraným personálnym a materiálno-technickým vybavením. Odborným garantom nemocnice bude lekárska námestníčka MUDr. Katarína Recabarrenová, so špecializáciou v odbore pediatria aj v odbore fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia (FBLR).