Skip to content

Postup pri vybavovaní kúpeľnej liečby

Pacientov posiela do nášho zariadenia Váš ošetrujúci lekár na základe vypísaného tlačiva \”Návrh na kúpeľnú starostlivosť\”. Navrhujúci lekár môže byť odborník – špecialista (neurológ, ortopéd, traumatológ, rehabilitačný lekár a reumatológ) alebo Váš všeobecný (obvodný) lekár alebo pediater, ktorý dá potvrdiť návrh špecialistovi. Návrhy musia byť predložené revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne pacienta, ktorý ho po schválení pošle do ŠLÚ Marína š.p. Kováčová.. Prednosť pri prijatí majú akútne stavy – priame preklady z lôžkových zariadení, hlavne poúrazové a pooperačné stavy.

Podľa Zákona 276/2004 Zb.Z. o zdravotnej starostlivosti, §11, ods. (6) \”každý má právo si vybrať poskytovateľa\” (zdravotnej starostlivosti), to znamená:

Pacient má zákonné právo slobodne si vybrať kúpeľné zariadenie!

(Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, §11 ods. 6).Uložiť

Uložiť