Skip to content

Postup pri vybavovaní kúpeľnej liečby

  • Pokiaľ lekár rozhodne, že pacient potrebuje kúpeľnú starostlivosť, odporučí mu podľa diagnózy tie najvhodnejšie kúpele.
  • Následne sa podá návrh do poisťovne, ktorá o ňom rozhodne do 30 dní.
  • Schválený návrh z poisťovne zašlete priamo k nám na adresu ŠLÚ Marína. 
    • pacient VŠZP, ktorý chce v ŠLÚ Marína, š. p. Kováčová absolvovať kúpeľnú liečbu zašle ORIGINÁLY, nie fotokópie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť + lekárske správy (ak sú súčasťou Návrhu na KS), Oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti, Stanovisko VŠZP k úhrade kúpeľnej starostlivosti
    • pacient ZP UNION, ktorý chce v ŠLÚ Marína, š. p. Kováčová absolvovať kúpeľnú liečbu zašle ORIGINÁLY, nie fotokópie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť + lekárske správy (ak sú súčasťou Návrhu na KS), Oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti
    • ak ste poistencom zdravotnej poisťovne ZP DÔVERA v schválenom kúpeľnom návrhu obdržíte 8- miestny rezervačný KÓD, ktorý je potrebné nahlásiť telefonicky na tel. čísle +421 45 5208 239 alebo e-mailom sekretariat@marinakovacova.sk;   prijem@marinakovacova.sk  

Po zarezervovaní KN do nášho rezervačného systému príde pacientovi informatívna SMS-ka o tom, že potvrdzujeme prijatie kúpeľného návrhu. Je dôležité, aby pacient uviedol číslo svojho mobilného telefónu, prípadne aj e-mailovú adresu. 

 Podľa Zákona č.276/2004 Zb.z. o zdravotnej starostlivosti, §11, ods. (6) \”každý má právo si vybrať poskytovateľa\” (zdravotnej starostlivosti), to znamená:

Pacient má zákonné právo slobodne si vybrať kúpeľné zariadenie!

(Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, §11 ods. 6).