Skip to content
O nás

správna voľba pre všetky generácie

w_marina_072

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

O Nás

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých pacientov (rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, liečebnopedagogickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti). Pôvodným zameraním bola starostlivosť o deti, najmä s detskou mozgovou obrnou, skoliózami, poúrazovými a pooperačnými stavmi; od roku 2004 pribudla špecializácia aj na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami. Neoddeliteľnou súčasťou Maríny je škola (základná, špeciálna, materská, záujmové krúžky). Prevádzka ústavu je celoročná, celý komplex je bezbariérový, všetky zariadenia sú dostupné vnútornými chodbami a výťahmi („suchou nohou“). Pre lepšiu orientáciu odporúčame kliknúť vpravo hore na ikonu Virtuálna prehliadka, alebo si pozrieť video na YouTube. Odborná úroveň zariadenia je inštitucionalizovaná zriadením výučbového centra priamo v komplexe Maríny pre študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity a Strednej zdravotnej školy.Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Vedúci pracovníci ŠLÚ Marína, š.p.

103a2969-edit

Ing. Katarína Tureková
ekonomická námestníčka
ekonom@marinakovacova.sk
Ing. Vladimír Sitarčík, MBA
riaditeľ ŠLÚ Marína, š.p.
riaditel@marinakovacova.sk

103a2523-edit

MUDr. Katarína Recabarrenová
lekárska námestníčka
primar@marinakovacova.sk
Mgr. Peter Kanda
vedúci fyzioterapeut
rehabilitacia@marinakovacova.sk
103a2540-edit
Mgr. Janka Spodniaková
vedúca sestra
veducasestra@marinakovacova.sk
103a2479-edit
Ing. Tatiana Bukovská
vedúca oddelenia liečebnej výživy
bukovska@marinakovacova.sk
103a2454-edit
Daša Mozolányová
prevádzkarka pre ubytovací
a technický úsek
prevadzka@marinakovacova.sk