AKUPUNKTÚRA

Okuliare do všetkých podmienok - 2

Liečenie akupunktúrou

Akupunktúra (acus – ihla, puncture – napichovať) je starodávna liečebná metóda. O prapôvode akupunktúry sa dnes polemizuje nakoľko nové dôkazy ukazujú, že tento liečebný systém sa používal nielen na ďalekom východe – v Číne, ale aj v Európe oveľa skôr ako sa pôvodne predpokladalo.

Akupunktúrou sa pichajú tenké ihly cez pokožku na miesta, kde sa nachádzajú akupunktúrne body. Dôležité je nielen napichnúť správne miesto, ale aj umiestniť ihlu do správnej hĺbky a správnym smerom. Podľa tradičnej čínskej medicíny sa akupunktúrne body nachádzajú na meridiánoch, cez ktoré preteká energia – Qi. Napichnutím týchto bodov dochádza k stimulácii alebo uvoľneniu blokády a následne k liečbe a odstráneniu mnohých zdravotných problémov.

Ako pôsobí akupunktúra ?

Podľa tradičnej čínskej medicíny sa dlhodobé zdravie dosiahne len rovnováhou medzi jin a jang. Energia – Qi v tele človeka musí plynule a nerušene prúdiť. Ochorenie vzniká pri nerovnováhe energií – nadbytku, nedostatku alebo pri blokáde. Pri napichovaní akupunktúrnych bodov, ktorých je na tele človeka viac ako 350 dochádza k návratu do rovnováhy.

V západnej medicíne sa akupunktúra zaraďuje do konceptu neurovedy. Akupunktúrne body sú modernými prístrojmi videné ako miesta, s inou vodivosťou a vyšším prekrvením. Zavedením ihly do daných miest sa stimulujú nervy, svaly a okolité tkanivá. Táto stimulácia prináša zvýšený prietok krvi. V mieste sa zvýši aktivita krvných buniek, imunologických faktorov a látok, ktoré stimulujú reparačné (obranné) procesy vlastného tela.

Čo sa dá liečiť akupunktúrou?

Podľa tradičnej čínskej medicíny akupunktúra dokáže liečiť množstvo diagnóz. Avšak v západnej medicíne sa pod pojmom akupunktúra ľudom zvyčajne vybaví možnosť schudnutia, zníženie vysokého tlaku krvi, zlepšenie trávenia alebo zmiernenie alergických prejavov. Akupunktúru však vieme využiť aj pri bolestiach hlavy, bolesti chrbtice (obzvlášť krížov a bolestí šije), pri poruchách chôdze, bolestiach kolenného a bedrového kĺbu, ischiase, stavoch po náhlej cievnej príhode, pri tenisovom lakti, obrne tvárového nervu, bolesti trojklanného nervu, pri ženskej sterilite, nádorových bolestiach, fibromyalgii, závislosti od tabaku, hnačkách a mnohých iných ťažkostiach.

Kedy sa akupunktúra nesmie používať ?

Aj liečba akupunktúrou má svoje obmedzenia. Je zakázané aplikovať ju pri akútnych infekčných ochoreniach, horúčke, výraznej vyčerpanosti, krvácavých stavoch – hemofílii, opitosti, akútnych psychických ochoreniach. Použitie akupunktúry v tehotenstve je možné len výnimočne a v obmedzenom rozsahu.