Bazálna stimulácia v Maríne

31.5.2014 sme zavŕšili záverečným kurzom školenie v koncepte Bazálna stimulácia pod vedením certifikovanej lektorky pani PhDr. Karolíny Friedlovej z Inštitútu bazálnej stimulácie a po úspešnej supervízii sme získali vysoko cenený certifikát pre vykonávanie tejto liečebnej metódy!

Koncept BS poskytuje mnoho možností k podpore somatického vnímania. Cieľom je umožniť vnímať svoje vlastné telo, telesné hranice a budovať tak vnímanie telesného obrazu, telesnej schémy. Zmyslové kožné ústroje sú najväčším percepčným orgánom a umožňujú tak pri základnej ošetrovateľskej, ale aj rehabilitačnej starostlivosti stimulovať vnímanie a komunikáciu. Koncept využíva rôzne techniky polohovania, kúpeľov a dychových aktivít k podpore somatickej stimulácie.Naša Marína tak oficiálne rozširuje škálu svojich metodík pri rehabilitácii najmä detských pacientov so závažným hendikepom. BS je poskytovaná ošetrovateľským personálom, fyzioterapeutmi, liečebným pedagógom, ev. špeciálnymi pedagógmi.