Čo nás čaká v roku 2016?

Vážení pacienti, detskí aj dospelí, priatelia a podporovatelia Maríny, milí „mariňáci“ !

 

Aj v tomto roku sme pripravili alebo pripravujeme ďalšie vylepšenia našej činnosti, našim najúprimnejším záujmom je, aby ste sa u nás dobre cítili a aby sme Vám dokázali poskytnúť maximum, čo je v našich silách a možnostiach.

Pre našich dospelých záujemcov sme ubytovacie kapacity rozšírili o štyri jednoposteľové izby so sociálnym zariadením, reagujeme tak na rastúce požiadavky pacientskej verejnosti. Zároveň ďalšie izby na oddelení B1 a B2 vybavujeme chladničkami, zmodernizovali sme kuchynky a stravovacie priestory, rozširujeme bezbariérové prístupy, šatne v bazénoch na oddelení B3 sme vybavili odstredivkami.

Pre detských pacientov a ich sprievodcov sme na oddelení A2 zrekonštruovali a zmodernizovali štyri herne, aby lepšie slúžili potrebám našich hostí.

Premiestnili sme knižnicu do krajších priestorov, máme snahu o lepšie využitie voľného času pacientov, o spríjemnenie ich pobytu, obohatenie kultúrnej ponuky, lepšiu propagáciu. Chceme ďalej rozširovať bezplatné wifi pripojenie.

Čo považujeme za mimoriadne dôležité je neustále skvalitňovanie našej odbornej činnosti; uvádzame do praxe rehabilitačnú metodiku, ktorú vypracovala naša dlhoročná fyzioterapeutka pani Košinová – tzv. autoreflexné zapájanie hlbokého stabilizačného systému. Aj ďalší pracovníci sa permanentne vzdelávajú, aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najmodernejšie postupy. Naše prístrojové vybavenie sme obohatili o dynamické vertikalizačné zariadenie Thera Trainer Balo, v krátkom čase zakúpime nový multifunkčný parístroj na elektroliečbu. Úspešne sme uviedli do života tiež kineziotaping.

Veríme, že sa budete u nás cítiť príjemne a že Vám pobyt v Maríne prospeje. Budeme radi za spätnú väzbu, Vaše pripomienky a nápady pomôžu našej snahe o neustále napredovanie. Prajeme Vám všetkým veľa zdravia a pohodový rok 2016!

 

Vladimír Čavoj