Ďalšie uvoľnenie hygienických opatrení

vonk. bazen 6

Vážení pacienti, milí hostia!

V Maríne sme sa úprimne potešili, že sme Vás po krátkej vynútenej prestávke, spôsobenej
pandémiou Covid-19, opäť mohli privítať. Keďže epidemiologická situácia na Slovensku sa aj
vďaka uvedomelosti Vás všetkých pri dôslednom rešpektovaní hygienických opatrení postupne
stabilizovala, Marína 13. mája znovu otvorila svoje brány. Príjemne nás prekvapil vysoký záujem
verejnosti, ako aj pozitívna reakcia našich prvých hostí, napriek našej požiadavke o absolvovanie
PCR testu na prítomnosť koronavírusu. Snažili sme sa, aby sa Vás obmedzenia nariadené
hlavným hygienikom dotýkali v čo najmenšej miere a hlavne, aby neovplyvnili to, kvôli čomu
do Maríny prichádzate a čo od nás právom očakávate, t. j. intenzívnu rehabilitáciu, kvalitné
balneoprocedúry a ošetrovateľskú starostlivosť.
Vážení hostia! Aby sme vopred predišli akýmkoľvek Vašim obavám z nákazy, možnej
nedôvere a pochybnostiam, rozhodli sme sa, že podmienkou prijatia na rehabilitačný pobyt v
Maríne už v priebehu júna nebude doklad o negatívnom PCR teste, pretože ho už v súčasnosti
nevyžadujú ani nemocnice, nevyhnutnou požiadavkou prijatia však bude potvrdenie od Vášho
ošetrujúceho lekára, všeobecného či pediatra, o bezinfekčnosti pacienta vrátane jeho okolia, nie
staršie ako 14 dní. Pri nástupe taktiež podpíšete záväzné čestné prehlásenie – takýto postup
umožní, aby ste sa u nás cítili bezpečnejšie a mohli sa naplno a bez obáv venovať zlepšovaniu
Vášho zdravotného stavu. V záujme zefektívnenia samotného nástupu Vám vopred v prílohe
posielame uvedené „Čestné prehlásenie“ a pre detských pacientov dotazník o ich zdravotnom
stave a špecifických požiadavkach (odovzdáte pri príjme). Rozhodli sme sa tiež zmierniť
doterajšie obmedzenia voľného pohybu mimo ústav, pretože čerstvý vzduch, slnečné lúče a naše
príťažlivé prírodné okolie prispievajú k zlepšeniu Vášho zdravia. Ďalej však platí zákaz návštev
v Maríne, z hygienicko-epidemiologických dôvodov nebude možné opúšťať Marínu ani počas
víkendov.
Na druhej strane Vám sľubujeme, že urobíme pre Vaše zdravie, bezpečie a pohodlie
maximum. Bude sa o Vás starať preverený personál, ktorý každodenne bude prechádzať
zdravotnou kontrolou. Tak, ako sa budú postupne budú uvoľňovať reštrikcie, nariadené hlavným
hygienikom SR, budeme aj my reagovať ďalším zmierňovaním našich opatrení. Ďakujeme Vám
za pochopenie. Verte, že budeme mať vždy na pamäti najmä Váš prospech. Dôverujte nám,
spolu to dokážeme.

MUDr. Vladimír Čavoj
riaditeľ ŠLÚ Marína