DOBRÝ ANJEL v Maríne

dobryanjel2

S potešením a úctou sme nadviazali spoluprácu s charitatívnou neziskovou organizáciou DOBRÝ ANJEL, ktorá hľadá všetky možnosti ako pomôcť chorým deťom. Mali sme tú česť privítať u nás marketingovú manažérku Dobrého anjela pani Ing. Ľudmilu Kolesárovú, ktorá sa zoznámila s činnosťou našej Maríny a predstavila nám spôsoby možnej pomoci niektorým našim detským pacientom.

 

KOMU POMÁHA DOBRÝ ANJEL?

Rodinám s nezaopatrenými  deťmi, kde

  • otec alebo mamka majú onkologické ochorenie a sú práceneschopní alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku
  • nezaopatrené dieťa má onkologické ochorenie a doba od ukončenia liečby neprekročila 2 roky
  • nezaopatrené dieťa má:
  • ťažkú formu DMO (nad 60% postihu)
  • cystickú fibrózu
  • svalovú dystrofiu
  • chronické zlyhanie obličiek
  • Downov syndróm

pokiaľ nezačne poberať invalidný dôchodok

Ďalšie pravidlo je, že rodina sa v dôsledku ochorenia dostala do zlej finančnej situácie (cca mesačný príjem 1000 Eur na rodinu)

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa, na ktoré rodič poberá rodinné prídavky.

Zasielanie pravidelnej pomoci je ukončené v prípade vyliečenia alebo úmrtia, alebo prekročenia statusu „nezaopatrené dieťa“.

V prípade úmrtia, ak je rodina finančne vyčerpaná, môže Systém Dobrý anjel poskytnúť príspevok ešte po dobu šiestich mesiacov.

Od teraz rozširujeme túto skupinu ešte o:

  • nezaopatrené deti – pooperačné alebo poúrazové stavy s trvalými následkami, ktoré si vyžadujú nepretržitú starostlivosť jedného rodiča (rodič nechodí do práce)
  • nezaopatrené deti – atypické (vrodené) diagnózy s postihom nad 60%, ktoré si vyžadujú nepretržitú starostlivosť jedného rodiča

Ak potrebujete pomoc alebo máte dotazy a spĺňate tieto kritériá, neváhajte kontaktovať

dobryanjel@dobryanjel.sk alebo na 0907 152 4590908 292 949

Ak ste práve v Maríne, tlačivo si môžete vyžiadať priamo u vrchnej sestry Mgr. Janky Spodniakovej.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť