Dôležité informácie o otvorení prevádzky

otvarame_web

Vážení pacienti, milí hostia!

Zamestnanci ŠLÚ Marína sa úprimne tešia, že Vás budú môcť opäť u nás privítať po krátkej vynútenej prestávke, spôsobenej pandémiou Covid-19. Keďže epidemiologická situácia na Slovensku sa aj vďaka uvedomelosti Vás všetkých pri dôslednom rešpektovaní hygienických opatrení postupne zlepšuje, Marína od 13. mája znovu otvára svoje brány pre pacientov, ktorí majú záujem využiť naše služby a ktorí nám dôverujú. Ale vzhľadom k tomu, že „koronakrízu“ nemôžeme stále považovať za zažehnanú, aj prevádzka Maríny musí dodržiavať určité pravidlá, nariadené hlavným hygienikom SR a krízovým štábom. Budeme sa zo všetkých síl usilovať o to, aby sa Vás tieto obmedzenia dotkli v čo najmenšej miere a  hlavne, aby neovplyvnili to, kvôli čomu do Maríny prichádzate a  čo od nás právom očakávate, t. j. intenzívnu rehabilitáciu, kvalitné balneoprocedúry a ošetrovateľskú starostlivosť.

Vážení hostia! Aby sme vopred predišli akýmkoľvek Vašim obavám z nákazy, možnej nedôvere a  pochybnostiam, po zrelej úvahe a odporučení Regionálneho úradu zdravotníctva vo Zvolene sme rozhodli, že nevyhnutnou podmienkou prijatia na rehabilitačný pobyt bude pri nástupe do Maríny predloženie negatívneho testu na prítomnosť koronavírusu. Keďže rôzne „rýchlotesty“ sú výrazne nespoľahlivé a teda nedôveryhodné a zavádzajúce, a neodporúča ich ani hlavný hygienik, budeme rešpektovať iba tzv. PCR testy (výter z nosohltana), a to u všetkých pacientov, vrátane sprievodcov, podľa možnosti nie staršie ako 96 hodín. Jedine takýto postup umožní, aby ste sa u nás cítili chránení a v bezpečí a mohli sa naplno a hlavne bez obáv venovať zlepšovaniu Vášho zdravotného stavu. V záujme zefektívnenia samotného nástupu Vám zároveň vopred posielame „Poučenie“ a pre detských pacientov dotazník o ich zdravotnom stave a špecifických požiadavkach (odovzdáte pri príjme). Samozrejme ďalej bude platiť doterajšie obmedzenie voľného pohybu mimo ústav a zákaz návštev v Maríne, z hygienicko-epidemiologických dôvodov nebude možné opúšťať Marínu ani počas víkendov.

Na druhej strane Vám sľubujeme, že urobíme pre Vaše zdravie, bezpečie a pohodlie maximum. Za isté nepríjemnosti a obete, ktoré (nielen) Vám tento vírus spôsobuje, Vám poskytneme rôzne bonusy na náš účet, nad rámec zmluvne dohodnutých procedúr, podľa individuálneho zváženia Vášho zdravotného stavu (masáže, plávanie a pod.). Bude sa o Vás starať preverený personál, ktorý každodenne bude prechádzať zdravotnou kontrolou. Tak, ako sa – dúfajme – postupne budú uvoľňovať reštrikcie, nariadené hlavným hygienikom SR, budeme aj my reagovať zmiernením našich opatrení. Ďakujeme Vám za pochopenie. Verte, že budeme mať vždy na pamäti najmä Váš prospech. Dôverujte nám, spolu to dokážeme 🙂

MUDr. Vladimír Čavoj
riaditeľ ŠLÚ Marína