Dôležitý oznam!

💥Dôležitý oznam💥
ŠLÚ Marína funguje v obmedzenom režime. To znamená, že do konca marca nebudeme prijímať nových ústavných a ani ambulantných pacientov.
Návštevy sú prísne zakázané!
O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme za pochopenie.