Marína opäť v televízii

Slovenská televízia pripravila reláciu v rámci programu Moja diagnóza. Obsah bol venovaný detským pacientom, ktorí opakovane navštevujú Marínu s rôznymi neurologickými ochoreniami.

Samotná relácia priblížila činnosť našich zamestnancov, rozsah našich metodík a procedúr, ktorými sa snažíme pomôcť deťom s DMO, ale aj inými neurologickými a ortopedickými ťažkosťami.

Naša neskonalá vďaka a úcta patrí hlavne úžasným mamičkám, ktoré boli ochotné podeliť sa o svoje skúsenosti v starostlivosti o svoje deti s pohybovým hendikepom.

Ďakujeme tiež štábu RTVS, ktorý veľmi citlivo zachytil atmosféru v našej Maríne. Veríme, že príbehy konkrétnych ľudí z tejto relácie budú povzbudením a inšpiráciou aj pre iné rodiny s podobnými osudmi.