Novinky v Bobath koncepte

V decembri 2013 sme mali tú česť privítať v Maríne certifikovanú lektorku NDT pani PhDr. Miriam Balogovú so svojimi kolegyňami PaedDr. Anastáziou Kormanovou a dipl. fyzioterapeutkou Miriam Sanigovou. Počas trojdňového seminára zoznámila našich fyzioterapeutov a sestry s novinkami v Bobath koncepte, ktorý perspektívny interdisciplinárny prístup k diagnostike, liečbe a manažmentu osôb so závažným pohybovým postihnutím.