Oznam

Oznam_18.5.2020

Vážení pacienti, milí hostia!

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli práve pre Marínu. Úprimne sa tešíme z vysokého záujmu verejnosti  o naše  zdravotnícke služby,  verím,  že ani  Vy svoje  rozhodnutie  nebudete  ľutovať. Snažíme sa, aby sa Vás núdzový stav dotýkal v čo najmenšej miere a  hlavne, aby neovplyvnil to, kvôli čomu do Maríny  prichádzate  a  čo od nás právom očakávate,  t. j. intenzívnu  rehabilitáciu, kvalitné balneoprocedúry a ošetrovateľskú  starostlivosť.

Vážení hostia! Aby sme vopred predišli akýmkoľvek  Vašim obavám z nákazy Covidom-19 a aby sme rozptýlili Vašu prípadnú nedôveru či  pochybnosti ,  nevyhnutnou  požiadavkou  prijatia do Maríny  bude od  19. októbra  predloženie negatívneho testu  na  prítomnosť koronavírusu. Keďže vírus sa už šíri v rodinách a  komunitách, častokrát bez príznakov, a rôzne ,.rýchlotesty“ na protilátky nie sú dostatočne  spoľahlivé, rešpektovať  budeme iba PCR testy  (výter z nosohltana), prípadne   prichádzajúce   antigénové   testy,  nie  staršie  ako  96  hodín;   potrebné   budú  aj   pre sprevádzajúcu  osobu. S prosbou  o pomoc, resp. radu sa obráťte  na svojho  všeobecného  lekára, resp. pediatra, ako argument môžete použiť tento list.  Iba takýto postup-t.j. testovanie- umožní, aby ste  sa  u nás cítili  bezpečnejšie a mohli sa  naplno a bez obáv  venovať  zlepšovaniu  Vášho zdravotného   stavu   bez  toho,  aby  ste  ohrozili   seba,  svoje  okolie  ako   aj  prevádzku   nášho zdravotníckeho  zariadenia.  V prípade,  že  by ste  si  vykonanie  testu  museli  hradiť  z vlastných prostriedkov,  ako  kompenzáciu  Vám  sľubujeme  nadštandardnú  ponuku  bezplatných  procedúr, vrátane plávania. Dôležité informácie:  umožňujeme  pohyb pacientov  výhradne  iba v najbližšom okolí Maríny (areál oddychu).  Počas núdzového stavu, t.j. od 1.1 O. do 15.11. platí zákaz návštev v Maríne.  Z  pochopiteľných  hygienicko-epidemiologických  dôvodov   nebude   možné  opúšťať Kováčovú počas víkendov, t.j. neumožníme žiadne „priepustky.

Na  druhej  strane  Vám  sľubujeme,  že  urobíme  pre  Vaše  zdravie,  bezpečie  a pohodlie maximum. Bude sa o Vás starať obetavý a preverený personál, ktorý bude každodenne  prechádzať zdravotnou  kontrolou.  Ďakujeme  Vám za pochopenie.  Verte,  že budeme mat‘ vždy  na  pamäti najmä Váš prospech. Dôverujte nám, spolu  to dokážeme :)

MUDr. Vladimír Čavoj
riaditeľ ŠLÚ Marína