Prečo absolvovať kúpeľnú liečbu v ŠLÚ Marína?

Marina_letecka
vonk. bazen 6

V súčasnosti si každý pacient môže vybrať zariadenie, kde by chcel absolvovať kúpeľnú liečbu, ale prečo by to malo byť práve u nás v Maríne v Kováčovej?

Toto je našich 7 základných pilierov, ktoré sa snažíme čo najviac dodržiavať:

  1. kvalifikovaný personál – celý náš zdravotnícky personál je vysokokvalifikovaný a pri výbere nových posíl sa na to obzvlášť prihliada 
  2. vzdelávanie – naši lekári a fyzioterapeuti sa neustále vzdelávajú, zúčastňujú sa rôznych školení a seminárov, vďaka čomu môžeme v liečbe neustále napredovať
  3. individuálny prístup – ku každému pacientovi pristupujeme čo možno najcitlivejšie a každý má u nás svojho vlastného fyzioterapeuta, ktorý sa o neho stará  a pomáha mu počas celého kúpeľného pobytu
  4. atmosféra – nezabúdame ani na príjemnú atmosféru a vyplnenie voľného času našim pacientom a to tak, že pre nich organizujeme zaujímavé podujatia, workshopy, koncerty, divadelné predstavenia, besedy s odborníkmi a mnoho ďalších aktivít
  5. empatia – práve citlivý a individuálny prístup je veľakrát kľúčový, prečo sa k nám pacienti opakovane vracajú; pre našich pacientov je k dispozícii okrem skvelých fyzioterapeutov aj pedagogickopsychologická poradkyňa, ktorá sa nezameriava len na detského pacienta, ale aj celú rodinu a starostlivo sa snaží riešiť všetky problémy
  6. spätná väzba – veľmi si vážime každého jedného pacienta a kladieme dôraz na jeho spokojnosť s celým pobytom u nás, preto starostlivo posudzujeme každú spätnú väzbu v našich Dotazníkoch spokojnosti
  7. všetko pod jednou strechou – veľkou výhodou pre našich pacientov je práve to, že celú liečbu je možné absolvovať pod jednou strechou; súčasťou areálu je aj malý park, ktorý bol veľkým plusom najmä v čase pandémie COVID-19, pretože naši pacienti si mohli vyjsť na malé prechádzky