Rehabilitácia v pediatrii XI. je za nami

V dňoch 12. a 13. decembra sa v Maríne uskutočnil už XI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Rehabilitácia v pediatrii. Je to jediné podujatie svojho druhu, ktoré sa venuje výlučne rehabilitácii detských pacientov. Zaznamenali sme nezvykle vysokú účasť: na podujatí, ktoré sme venovali pamiatke dlhoročnej riaditeľky ŠLÚ Marína MUDr. Márie Chylovej, sa zúčastnilo 220 lekárov a fyzioterapeutov zo Slovenska aj Českej republiky, odznelo 33 prednášok vynikajúcej kvality. Konferenciu poctili svojou prítomnosťou aj prof. MUDr. Tibor Šagát CSc, predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti, prof. MUDr. Milan Kokavec PhD, predseda Slovenskej ortopedickej spoločnosti, prim. MUDr. Emanuel Lorenz, prezident Slovenskej spoločnosti pre FBLR, doc. PhDr. Beata Frčová PhD, dekanka Slovenskej zdravotníckej univerzity, prim MUDr. Miriam Dziaková, PhD, hlavná odborníčka MZ pre FBLR a ďalší. K auditóriu prehovorili skvelí spíkri, napr. prim. MUDr. Juraj Popluhár, PhD, prednosta detskej ortopedickej kliniky v Žiline, prof. MUDr. Galanda, prednosta neurochirurgickej kliniky v Banskej Bystrici, spomínaný prof. MUDr. Kokavec PhD, prim. MUDr. Trenčiansky z ČR, MUDr. F. Horn PhD z DFNsP v Bratislave, MUDr. Smíšek z Prahy…Diskusia bola plodná a konštruktívna aj ku kontroverzným témam. Konferenciu obohatil spoločenský večer s ohňostrojom a neformálna zábava s DJ Drobčekom do neskorých večerných hodín:-)