Rekordná účasť na našej konferencii

V dňoch 9. a 10. decembra sa v našich priestoroch uskutočnil XII. ročník našej tradičnej konferencie Rehabilitácia v pediatrii. Účasť na tomto podujatí bola rekordná, prihlásilo sa 322 účastníkov z celého Slovenska aj hostia z Českej republiky. Magnetom bol nesporne kvalitný odborný program, pozostávajúci z 37 prezentácií, ktoré boli rozdelené do šiestich ucelených monotematických blokov. Medzi významnými hosťami a prednášajúcimi boli napríklad nestor slovenskej pediatrie a jeden zo zakladateľov SZU profesor S. Dluholucký, prezident Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti profesor M. Kokavec, prezident Slovenskej spoločnosti FBLR doc. K. Hornáček, hlavná odborníčka pre rehabilitáciu primárka M. Dziaková, prednosta neurochirurgickej kliniky profesor M. Galanda, MUDr. M. Hartel s kolegami zo žilinskej detskej ortopédie, primár B. Liščák, vedúca sekcie detskej neurológie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti MUDr. D. Perichtová, odborníčka na detské neuromuskulárne ochorenia MUDr. K. Viestová, PhDr. Karolína Maloň Friedlová z Inštitútu bazálnej stimulácie, MUDr. R. Smíšek z Prahy, MUDr. F. Horn s kolegami z Bratislavy, odborník na detskú epilepsiu MUDr. Ramos Rivera a mnohí ďalší. Podujatie bolo venované 40. výročiu založenia ŠLÚ Marína a malo vysokú odbornú úroveň so skvelými prezentáciami a živou diskusiou. Večerný spoločenský program obohatil Pavol Hammel  a vyvrcholil ohňostrojom a voľnou zábavou. Dovidenia o dva roky!