Vážení priatelia, milí hostia!

 

V zmysle opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR o núdzovom stave v súvislosti s pandémiou Covid-19 Vám oznamujeme, že dňom 10. apríla dočasne zastavujeme prevádzku Maríny. Keďže o pobyt v Maríne je zo strany verejnosti veľký záujem, začneme predvolávať pacientov čo najskôr, akonáhle to epidemiologická situácia na Slovensku aspoň trocha dovolí. Dovtedy však spoločne dodržujme všetky hygienické odporúčania aj nepríjemné obmedzenia, ktoré nám pomáhajú túto krízu prekonávať. O všetkých našich krokoch Vás budeme včas informovať. Želáme všetkým veľa zdravia a pevné nervy, spoločne to zvládneme 🙂 Vaša Marína