Prvá výstava Mateja Krnáča

Drahí naši priatelia,

dávame Vám do pozornosti našu prvú výstavu v Maríne. Bolo nám cťou predstaviť mladého umelca Mateja Krnáča – nášho dlhoročného pacienta. Sme nesmierne hrdí a vďační, že jeho prvá výstava sa konala práve u nás. Chceme sa touto cestou poďakovať Maťkovi, jeho mamine, našej „kurátorke“ Mgr. Barborke Hricovej, organizátorke Mgr. art. Kataríne Beličkovej, vedeniu Maríny a úžasnej huslistke Dorotke Vaculčíkovej, ktorá nám výtvarný zážitok umocnila svojim krásnym vystúpením. A samozrejme všetkým našim pacientom, ktorí prišli Maťka podporiť.

Viac info o umelcovi:

Matej Krnáč

Narodený 28.10.2004 s diagnózou Downov syndróm

Napriek tomu, že sa Maťko narodil so zdravotným znevýhodnením, priniesol si na svet výnimočný talent, ktorý sa u neho začal prejavovať už v detskom veku.

Jeho lásku k maľovaniu podchytili pedagógovia na ZUŠ v Banskej Bystrici, ktorú navštevuje od r. 2018 a kde pod odborným vedením Mgr. Koscelníkovej rozvíja svoje umelecké nadanie aj v súčasnosti.

Maťkovi najviac učarovali štetec a plátno, prostredníctvom ktorých vyjadruje svoj špecifický pohľad na svet, hlavne na prírodu a krajinu. Rád však siahne aj po ceruzkách a skicári, keď sa pokúša stvárniť nie len postavy, ale dokonca anatómiu človeka (kosti a svalstvo). Láka ho tiež zachytiť architektúru budov, no v súčasnom období ho fascinuje vojenská technika, či lode.

Z obrazov tohto mladého umelca je cítiť radosť z tvorby prameniacej priamo zo srdca a preto má každé jeho dielo kúzelný nádych.

V prípade viac informácií o umelcovi píšte na email:

emilia.krnacova.8@gmail.com