Výsledky našej fotosúťaže

Vyhlasujeme pre všetkých našich pacientov, ale aj priaznivcov novú súťaž! Od 24.6. môžete posielať na adresu sekretariat@marinakovacova.sk zábery našej Maríny, ktoré by výstižne a tvorivo charakterizovali naše zariadenie. Posielajte najviac dva obrázky a autor najlepšej fotografie získa dva lístky do Holiday Parku! Uzávierka fotosúťaže bola predĺžená do 31. júla.

Pozerajte na Marínu otvorenými očami a podeľte sa o svoje dojmy!

3.8.2015 zhodnotila komisia zložená z vedenia ŠLÚ Marína na svojej gremiálnej porade výsledky fotosúťaže. Svoje zábery, ktoré by mali charakterizovať našu Marínu, poslalo 8 autorov, našich pacientov. Za víťaza bol jednohlasne vyhlásený Milan Bušány z Banskej Bystrice, ktorého príspevok radi uverejňujeme.