Viac ako 40 rokov

odborne a kvalitne

odborne a kvalitne

sa staráme o Vaše zdravie.

Ponúkame Vám rehabilitáciu „šitú na mieru“ pre deti s pohybovým hendikepom, s neurologickými alebo ortopedickými diagnózami, po úrazoch alebo operáciách.