Aktívna segmentálna centrácia pomôže pacientom

V novembri 2015 zavíta do Maríny významný odborník z Prahy – doktor Pavel Švejcar, ktorý u nás uskutoční 2-dňový kurz aktívnej segmentálnej centrácie. Jeho vlastná rehabilitačná metodika nachádza výrazné uplatnenie – okrem iného – aj u poúrazových stavov a posturálnych porúch. Už teraz sa na jeho odborný aj ľudský prínos tešíme!