Naše skúsenosti s SM systémom

SM Systém

je komplexný cvičebný systém, ktorý vytvoril renomovaný odborník z Prahy MUDr. Richard Smíšek, ktorý v roku 2014 dvakrát navštívil Marínu a uskutočnil u nás kurzy tejto účinnej metodiky.  Cvičenia účinne odstraňujú bolesti chrbta a problémy s pohybovým aparátom. Najlepšie výsledky cvikov sú pri nasledovných diagnózach: hernia disku, vyskočená platnička, skolióza, nešpecifické bolesti chrbta, spondylolistéza…

Naši fyzioterapeuti sa s chuťou do tejto metodiky pustili a výsledky prekonali očakávanie. O SM systém je medzi pacientami veľký záujem a hlavne mladí pacienti so skoliózou ho maximálne využívajú.

SM Systém vychádza z dôkladného anatomického poznania pohybového aparátu človeka a jeho funkcionality. Za základný prirodzený pohybový prejav človeka považuje chôdzu. Na jej podrobnej analýze je založený systém cvikov v rámci SM Systému. Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Tento efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná. Všeobecná indikácia cvičenia je posilňovanie, preťahovanie, koordinácia pohybu, optimálne koordinovaná a stabilizovaná chôdza a beh. Metóda je založená na pravidelnom, každodennom, individuálnom cvičení.