Detská spasticita

Marína nadviazala spoluprácu s Detskou fakultnou nemocnicou v Bratislave, ktorá sa týka detí so spastickou formou DMO. V Maríne im poskytujeme rehabilitačné metodiky na uvoľnenie spasticity horných a dolných končatín. Dnes sa však otvárajú ďalšie možnosti ako bojovať s touto obťažujúcou a častokrát aj bolestivou diagnózou. Viac na stránke www.facebook.com/detskaspasticita