Pacient má právo vybrať si kúpele!

Podľa Zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmenách a doplnení niektorých zákonov má každý pacient právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§11, ods. 6). To znamená, že ak máte diagnózu spĺňajúcu kritériá Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť (viď našu stránku Indikácie na hornej lište), máte právo slobodne si vybrať kúpeľné zariadenie a žiadať svoju voľbu aj na pobočke Vašej zdravotnej poisťovne.