Marína funguje v plnom režime

Dolezityoznam_marina

Vážení pacienti, milí hostia!

 

       Vážime si Vašu dôveru a Váš vysoký záujem o naše zdravotnícke služby. Robíme všetko preto, aby sa Vás núdzový stav súvisiaci s  pandémiou Covid-19 dotýkal v čo najmenšej miere a hlavne, aby neovplyvnil to, kvôli čomu do Maríny prichádzate a čo od nás právom očakávate, t. j.  intenzívnu rehabilitáciu, kvalitné balneoprocedúry a ošetrovateľskú starostlivosť.

       Vážení hostia! Už dlho žijeme v divnej a frustrujúcej dobe, koronavírus vstúpil bezohľadne do našich životov a plánov. Preto sa snažíme zdravotné riziko minimalizovať zodpovedným prístupom a rešpektom k spolupacientom. Aby ste sa mohli cítiť u nás bezpečne a mohli sa naplno venovať zlepšovaniu Vášho zdravotného stavu bez toho, aby ste ohrozili seba, svoje okolie a prevádzku Maríny, budeme aj naďalej od našich pacientov vyžadovať, aby pri nástupe na kúpeľnú starostlivosť – tak ako to robia aj nemocnice pred plánovanou hospitalizáciou – predložili potvrdenie o negatívnom teste na prítomnosť koronavírusu. Týka sa to pacientov aj sprevádzajúce osoby.

Aké testy prichádzajú do úvahy a aké možnosti Vám ponúkame:

  1. Rešpektovať budeme najspoľahlivejšie tzv. PCR testy, nie však staršie ako 72 hodín od ich vykonania.
  2. Ako alternatívu budeme akceptovať aj certifikát z  antigénového testu, vykonaného na mobilných odberových miestach, ktoré sú zriadené v okresných mestách – nie však starší ako 24 hodín!
  3. V prípade, že prvé dve možnosti Vám z rôznych dôvodov nevyhovujú, ponúkame Vám najpohodlnejšiu a elegantnú možnosť vykonania antigénového testu priamo pri nástupe do Maríny ako náš bonus. V prípade potreby Vás pretestujeme aj počas pobytu u nás.
  4. Pacienti, ktorí preukázateľne prekonali Covid, potvrdený svojim ošetrujúcim lekárom v posledných troch mesiacoch, sú považovaní za neinfekčných a test od nich nebudeme vyžadovať. Tak isto pacienti, ktorí sú viac ako dva týždne po druhom očkovaní proti Covidu, nemusia absolvovať testovanie.

       Z  pochopiteľných hygienicko-epidemiologických dôvodov obmedzujeme voľný pohyb pacientov na organizované aktivity a nordic walking  v prírode v najbližšom okolí Maríny. Počas celého núdzového stavu nie sú povolené návštevy v Maríne ani tzv. priepustky. Tieto nevyhnutné opatrenia pre Vašu bezpečnosť Vám vykompenzujeme individuálnym prístupom, širokou ponukou kvalitných procedúr a možnosťou plávania nad rámec našich zmluvných povinností. Sľubujeme Vám, že urobíme pre Vaše zdravie, bezpečie a pohodlie maximum. Bude sa o Vás starať náš obetavý personál, ktorý je už čiastočne zaočkovaný, denne kontrolovaný a pravidelne pretestovaný. Ďakujeme za pochopenie. Verte, že budeme mať na pamäti najmä Váš prospech. Dôverujte nám 🙂

                                                                                                                                    MUDr. Vladimír Čavoj

                                                                                                                                      riaditeľ ŠLÚ Marína