Walkaide

WalkAide_Marina

Poznáte našu výbornú procedúru WalkAide pre dospelých a deti? WalkAide je prístroj pre funkčnú stimuláciu a korekciu pohybového deficitu dolnej končatiny, ktorý úspešne používame od minulého roka. Ide o povrchovú funkčnú stimuláciu peroneálneho nervu, čo vedie k aktivácii svalov predkolenia pri cvičení a chôdzi. Uľahčuje tak samotnú chôdzu, zlepšuje stabilitu a sebestačnosť. Neurostimulátor sa individuálne programuje pre konkrétneho pacienta s nasledovnými diagnózami: – Detská mozgová obrna – Stavy po úrazoch a operáciách mozgu a miechy – Sclerosis multiplex – Stavy po cievnych mozgových príhodách. Ďakujeme že nás sledujete a zdieľate!