Muzikoterapia v Maríne

Od mája tohto roku sme začali poskytovať našim pacientom – detským aj dospelým – novú procedúru.  Muzikoterapia nie je len o počúvaní hudby a psychickej relaxácii. Odborníkom pomáha liečiť aj fyzické ochorenia. Garantom tejto terapie v Maríne je občianske združenie s poetickým názvom Drumbľa zo Zvolena a našim pacientom ju poskytujeme zadarmo.

\"muzikoterapia_large\"

Čo je vlastne muzikoterapia? Liečebné účinky hudby poznali už staroveké civilizácie v Egypte, Babylone, Grécku či v Ríme. Hudbu chápali okrem iného aj ako prevenciu v oblasti mentálnej hygieny. Hudobnou terapiou sa zaoberali aj myslitelia ako Pytagoras, Platón a Aristoteles.

V súčasnosti je muzikoterapia považovaná za jednu z terapií, ktorá využíva hudbu alebo hudobné prvky na rôzne účely. Môže ísť o liečbu, ale aj o osobný rozvoj, zlepšenie kvality života či medziľudských vzťahov.

Účinky muzikoterapie sú založené na mnohostrannom vplyvu hudby na človeka. Na začiatku terapie je vždy potrebné stanoviť cieľ, ktorý má byť dosiahnutý.

„Dnes už možno dobre zmerať, pomocou zobrazovacích techník, ako ktorý druh hudby ovplyvňuje aktivitu mozgu, krvný tlak či tep, napätie vo svaloch a koži. Súčasné výskumy dokazujú, že muzikoterapeutické pôsobenie vedie k zmierneniu strachu a úzkosti, zlepšeniu pamäti a sústredenia a k aktivizácii svalového systému,“ hovorí muzikoterapeutka Markéta Gerlichová.

Muzikoterapia nie je však určená len na liečbu rôznych psychických problémov. Je súčasťou terapeutických prístupov u mnohých diagnóz či stavov. Ide napríklad o Parkinsonov syndróm, sklerózu multiplex alebo detskú mozgovú obrnu.

Pozitívne vplýva aj na osoby v kóme či na pacientov, ktorí trpia nevyliečiteľnými ochoreniami. Prístup je veľmi individuálny: inak sa pracuje s človekom, ktorý hľadá svoju vlastnú cestu a inak s tým, ktorý má problémy s pamäťou po úraze mozgu. To znamená, že muzikoterapia sa nesústreďuje iba na psychické problémy, ale aj na choroby tela a teda na celého človeka.

https://www.aktuality.sk/clanok/504219/co-vsetko-lieci-muzikoterapia-nie-je-to-len-psychika/