Nová procedúra v Maríne – Hyperbarická komora.

Hyperbarická komora

Liečba je založená na vdychovaní čistého kyslíka pri zvýšenom tlaku. Množstvo kyslíka v závislosti od tlaku rozpusteného v krvnej plazme môže narásť až o 20-násobok oproti normálnemu stavu. Krv s vyššou koncentráciou kyslíka sa z okolia pľúcnych mechúrikov transportuje pomocou krvného obehu do každej časti tela.

Poškodené tkanivá v podmienkach zvýšeného okolitého tlaku príjmu viac kyslíka, čo je základnou podmienkou pre zlepšenie zdravotného stavu.

Efekty HBO:

 • zlepšuje látkovú výmenu
 • zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov
 • detoxikácia
 • regenerácia mozgových buniek
 • spomaľuje proces starnutia
 • posilňuje imunitu
 • zbavuje únavy a chronickej vyčerpanosti

Indikácie:

 • otrava dymom alebo oxidom uhoľnatým
 • dekompresná choroba (u potápačov a letcov)
 • plynová embólia
 • akútna traumatická svalová ischémia – kompartment syndróm
 • trieštivé poranenia končatín
 • ťažká anaeróbna alebo zmiešaná infekcia mäkkých tkanív
 • plynová gangréna
 • reperfúzny syndróm po invazívnom cievnom výkone
 • reimplantácia úrazom amputovaných končatín
 • postradiačné poškodenie, osteorádionekróza, nekróza mäkkých tkanív
 • diabetické defekty tzv. diabetická noha
 • ischemické vredy a defekty, vybrané nehojace sa infikované defekty
 • neuroblastóm IV. stupňa
 • náhla hluchota po zvukovej traume
 • tinnitus
 • problematické kožné transplantáty a voľné svalové laloky
 • chronický zápal kosti (osteomyelitída)
 • akútne uzavretie sietnicovej tepny
 • popáleniny nad 20% 2. stupňa a viac
 • postanoxická encefalopatia
 • cystoidná pneumatóza čreva
 • nedokrvenie (hypoxia) mozgu – apalický syndróm, stavy po  kardiopulmonálnej resuscitácii, otravách, úrazoch, cievnych príhodách

 

Hyperbarická komora je vhodná nie len pre pacientov, ale aj pre športovcov.

 • zlepšuje látkovú výmenu
 • zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov
 • zvyšuje fyzický výkon
 • detoxikácia
 • spomaľuje proces starnutia
 • posilňuje imunitu
 • zbavuje únavy a chronickej vyčerpanosti

 

Kontraindikácie:

 • otvorený pneumotorax
 • ákútne vírusové infekcie s vysokou teplotou
 • neliečené malígne ochorenie
 • klaustrofóbia
 • gravidita
 • spontánny pneumotorax – v anamnéze
 • stav po operácii hrudníka – v anamnéze
 • stav po operácii stredného a vnútorného ucha
 • epilepsia
 • poranenie pľúc
 • emfyzém pľúc
 • hyperfunkcia štítnej žľazy

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať: e-mail: hyperbarickakomora@marinakovacova.sk

Tel.: 0918 956 977, 045 5208 293