Nový koncept našej fyzioterapeutky

Naša špičková fyzioterapeutka pani Ľubica Košinová zhrnula svoje celoživotné skúsenosti do vlastného originálneho rehabilitačného konceptu, ktorý je patentovaný pod názvom AZH. Súbor polôh a cvičení verejne prezentovala na odborných podujatiach a spolu so spolupracovníčkami úspešne využila už u desiatok pacientov – detských aj dospelých. O čo ide?

Autoreflexná posturálna stabilizácia je nový koncept pani Košinovej. Dlhoročné bohaté skúsenosti v rehabilitácii prepojila a inšpirovala sa z prenatálneho vývoja plodu. Poukazuje na to, že prenatálne obdobie nepredstavuje pre dieťa len obdobie rastu, ale aj čas učenia a adaptácie. Každý úsek života je následkom predchádzajúceho a súčasne prípravou na ďalší úsek. Dieťa sa v maternici učí, pripravuje sa na postnatálny život, cvičí adaptívne mechanizmy, vníma pomocou zmyslových orgánov a pod. čo má od narodenia až po smrť nenahraditeľný význam.  Mozog disponuje schopnosťou uchovať návyky v pamäťových dráhach a to dáva šancu cielenou stimuláciou uložených spomienok, znovu aktivovať stratené funkcie. Túto schopnosť využívame u pacientov so závažnými diagnózami: po kraniocerebrálnych traumách, po cievnych mozgových príhodách, u detskej mozgovej obrny – tých najťažších, ale hlavne tzv. problematických pacientov, ktorí nereagujú na klasické metodiky. Efektívny je postup aj u pooperačných stavov: po operácii skoliózy, hernie platničiek, po implantácii kĺbových endoprotéz, po fraktúrach panvy a pod.

Autorka vytvorila v koncepte AZH 16 prenatálnych a 34 postnatálnych terapeutických polôh, v ktorých  s pacientom pracuje. Výhodou je automatické autoreflexné zapojenie svalstva, vrátane hlbokých stabilizátorv. Dôležitá je aktívna spolupráca pacienta pri nastavení a aktivácii polohy. Po zaškolení môže pacient pokračovať v autoterapii aj v domácich podmienkach.

Výsledky sú mimoriadne povzbudivé! V novom koncepte terapeutické polohy  stimulujú, aktivujú funkcie CNS, znižujú spasticitu,  zlepšujú kvalitu aktívneho pohybu, vnímanie a komunikáciu pacientov. Výsledky sú zdokumentované viacerýmii kazuistikami pacientov – detí a dospelých. Svojou prácou a talentom autorka ponúka možnosť efektívnej novej liečby najmä neurologických pacientov.

V najbližšom období pripravuje pani Košinová s podporou Maríny publikovanie konceptu v ucelenej literárnej podobe. Veríme tiež, že počas jarných mesiacov zorganizujeme kurzy pre odbornú verejnosť, aby  z novej a účinnej formy rehabilitácie mohli profitovať ďalší pacienti.