Nový vertikalizačný prístroj je náš!

Ocl_vertikal_pristroj_02_2016d decembra 2015 máme zapožičaný nový progresívny prístroj: dynamické vertikalizačné zariadenie Thera Trainer Balo – nevyhnutné pre rehabilitáciu ťažko pohybovo postihnutých pacientov, odkázaných na lokomóciu vo vozíku, resp. odkázaných na asistenciu inej osoby, predovšetkým pre detských pacientov so závažným hendikepom, ale aj dospelých pacientov, najmä po prekonanej cievnej mozgovej príhode. Podľa našich informácií by išlo o prvý prístroj uvedeného typu na území SR (viac na www.thera-trainer.de), ktorý by výrazným spôsobom uľahčil rehabilitáciu hendikepovaných osôb pri ich návrate do bežného života.

Vďaka entuziazmu a šľachetnosti niektorých priateľov Maríny sa nám podarilo zakúpiť uvedený prístroj do nášho trvalého vlastníctva!

Ďakujeme pánovi Zapletalovi z firmy Grube v Kováčovej, Únii vojnových veteránov, Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, Matici slovenskej, pánovi Alešovi Rychlíkovi z Bratislavy a pánovi Jozefovi Božíkovi z Partizánskeho!

Uložiť

Uložiť

Uložiť