Paralympijské motivačné centrum

Vo februári sme nadviazali užšiu spoluprácu so Slovenským paralympijským výborom, ktorý zriadil svoju stálu kanceláriu Paralympijské motivačné centrum na 1. poschodí Národného rehabilitačného centra v Kováčovej. Slovenskí úspešní paraolympionici na čele s paralympijskou víťazkou JUDr. Alenou Kánovou budú k dispozícii aj pre našich pacientov priamo v budove ŠLÚ Marína vždy v stredu o 18:15.

Budú poskytovať:

  • sociálno-právne poradenstvo
  • pomoc pri výbere vhodných rehabilitačných a kompenzačných pomôcok
  • športové poradenstvo, najmä pri výbere vhodného športového odvetvia vzhľadom na druh a stupeň zdravotného postihnutia