Rozšírenie bezplatnej WiFi zóny

Od 24. januára tohto roku sme rozšírili možnosť bezplatného internetového pripojenia aj na časť B1 a B2 bloku, kde sú ubytovaní dospelí pacienti, vrátane priľahlej časti zóny oddychu. Túto žiadanú službu sme mohli uskutočniť vďaka láskavej pomoci firmy Velcon, zvlášť pani Michaely Scherhaufer. Pripojenie je možné bezplatne na 2 a pol hodiny, našou snahou je v blízkej budúcnosti ďalej naše možnosti rozširovať. Zároveň sme v našej knižnici zriadili dve nové PC stanice s možnosťou bezplatného pripojenia na internet. Príďte a vyskúšajte 🙂

 

V rozširovaní internetového pripojenia mienime pokračovať aj v tomto roku, pre mladších aj starších,

aby ste počas pobytu v Maríne nestraatili kontakt s rodinou, priateľmi, školou alebo prácou…