Posuvné prekrytie vonkajšieho bazéna

Koncom leta sme zrealizovali posuvné prekrytie vonkajšieho bazéna, ktoré nám umožní prevádzkovať bazén pre plávanie a hydrokinezioterapiu pacientov aj v zlom počasí, s výrazným predĺžením sezóny do jesenných mesiacov.