Prameň na Maríne

Ďakujeme veľmi pekne našej pacientke a jej kolegzniam zo speváckeho súboru PRAMEŇ zo Žarnovice. Bol to úžasný zážitok!