SPOMIENKOVÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 30 ROKOV OD NEŽNEJ REVOLÚCIE

Tak ako na celom Slovensku, aj my v Maríne sme si spolu s našimi pacientami pripomenuli novembrové udalosti v roku 1989, ktoré viedli k pádu komunistickej totality. Dnes už slobodu prejavu, vyjadrovania názorov, zhromažďovania, cestovania, náboženského či politického presvedčenia považujeme za samozrejmosť a častokrát si neuvedomujeme, že sloboda nesie so sebou aj zodpovednosť za svoje slová a činy. Občas zabúdame na to, že slobodu treba chrániť a jej význam si pripomínať aj takýmito akciami s účasťou popredných osobností kultúrneho a spoločenského života. Naše tradičné poďakovanie patrí pánovi Milanovi Štefánikovi z občianskeho združenia Štefánik a samozrejme všetkým účinkujúcim: Mariánovi Greksovi, Alešovi Petrželovi a Zuzane Hrvoľovej. Príjemné popoludnie s bohatou účasťou a dobrou náladou skončilo takmer po troch hodinách autogramiádou a ako býva dobrým zvykom, spoločným fotografovaním 🙂