Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica v Kováčovej: Pre deti to najlepšie

ŠDRN je určená pre detských pacientov od 1-18 rokov, ktorí si po akútnom ochorení, komplikovanom úraze, či náročnej operácii vyžadujú viac ako im môže poskytnúť klasická kúpeľná liečba svojim rozsahom, včasnosťou nástupu a intenzitou rehabilitácie.  Zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného poistenia. Dĺžka hospitalizácie je 56 až 60 dní. Podmienkou je stabilizovaný zdravotný stav dieťaťa a neprítomnosť kontraindikácií. Viac o liečbe v ŠDRN sa dočítate v nasledujúcom článku, ktorý bol uverejnený aj v týždenníku Slovenka.